Wisdom Repository Repository

Browsing APSC: Articles by Issue Date

Browsing APSC: Articles by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1983)
  บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึง ศักยภาพของพลังพุทธศาสนาที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังทางการเมืองในการสนับสนุนขบวนการชาตินิยมในการต่อสู้เพื่อเอกราชในพม่า ช่วง ค.ศ.1886-1948 ส่วนการเคลื่อนไหวของพลังพุทธศาสนานี้ได้แก่ พระสงฆ์ ...
 • ไพโรจน์ จันทรนิมิ. (กองบรรณาธิการผู้จัดการ., 1987)
  อาจจะผิดทั้งด้วยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเป็นอาชญากรที่ทำหน้าที่ปล้นสะดมของประเทศชาติประชาชนก็ว่ากันไปลงโทษกันตามตัวบทกฎหมาย แต่พฤติกรรมบางอย่างเหล่านี้แม้ว่าเป็นการทำมาหากินบนทรากของความเป็นโจร ...
 • เพิ่ม กอมณี. (กองบรรณาธิการวารสารข้าราชการ., 1987)
  วันที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันแรกของการเปิดฉากการประชุม Dr. Andrew Chew ในฐานะเป็น Head Civil Service ของสิงคโปร์ได้กล่าวต้อนรับ และ Dr. Richart Hu Tsu Tau รัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ...
 • Unknown author (บริษัทมีเดียแอสโซซิเอตเต็ด, 1989)
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเดิมเรียกว่า"ราชอาณาจักรลาว" มีการปกครองแบบมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข จนกระทั่งปี 2518 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยเหตุผลทางการเมือง มีประธานาธิบดีที่แต่งตั ...
 • ธรรมสาร. (มหาวิทยาลัยรามคำแหง., 1989)
  ประเทสในกลุ่มอินโดจีน คือ ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาตลอด
 • พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 1989)
  ระบบสุลต่าน จัดเป็นระบอบการปกครองรูปหนึ่ง ที่มีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์มานานกว่า 800 ปี ระบอบนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อประมาณศตวรรษที่ 11 แต่เพิ่งเป็นที่ยอมรับกันในศตวรรษที่ 15 เมื่อโมหะหมัดแห่งก๊าซนา (Mohmad ...
 • วัลภา บุรุษพัฒน์ (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร., 1990)
  ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับไทยและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่โบราณกาล แม้จะมีลัทธิการปกครองแตกต่างกัน แต่ลาวและไทยมีความคล้ายคลึงกันหลายประการด้านภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และเป็นประเ ...
 • Unknown author (บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป, 1990)
  ความพยายามที่จะเปิดประเทศให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปทำมาค้าขายในลาวนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ปรากฎว่าการเข้าไปของชาวต่างประเทศนั้นยังมีน้อยเต็มทีเมื่อเทียบกับการทุ่มเทโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้นำลาวในระยะสองปีที่ผ่านมา ...
 • Unknown author (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร., 1990)
  ในสงครามโลก ซึ่งเริ่มต้นที่ยุโรปทั้งสองครั้ง ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะต่างประสบความเดือดร้อนน่าเวทนาโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้อะไรเลย (ในสงครามโลกครั้งที่1 สูญเสียชีวิตผู้คนประมาณ 7 ล้านคน และในสงครามโลกครั้งที่ ...
 • อัครเมศวร์ ทองนวล (รัฐสภาสาร. 39,9 (ก.ย.34) 53-73, 1991)
  ในสมัยโบราณ เมื่อมีภยันตรายมาใกล้ตัว มนุษย์จะต่อสู้กับศัตรูโดยลำพัง แต่เมื่อสังคมเจริญขึ้น มนุษย์ก็รุ้จักรวมกำลังกับเพื่อนต่อสู้กับศัตรู เนื่องจากมนุษย์ได้เรียนรู้ว่าถ้าตนและเพื่อนบ้านมารวมกำลังกันจะมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ...
 • พิเชษฐ์ กิติสิน (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา, 1991)
  องค์การรัฐสภาอาเซียน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ASEAN Inter-Parliamentary Organization หรือเรียกกันทั่วไปว่า "AIPO" ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนิเชีย มาเลเชีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย
 • กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1991)
  เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการปกครองให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอทางชายแดนภาคใต้นั้น ต้องพิจารณาคุณสมบัตืพิเศษดีเด่นเฉพาะตัว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยละเอียดอ่อนหลายประการประกอบเป็นสำคัญ ...
 • สุชาติ เลียงแสงทอง. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 1991)
  มาเลเซียถือว่าเป็นประเทศหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับไทยใากที่สุด เนื่องจากมีชายแดนติดต่อเชกับประเทศไทยเป็นระยะทางยาวกว่า 600 กิโลเมตร จึงทำให้มาเลเซียมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทุกด้านๆ ประชาชนบริเวณชายแดนทั้งสองประเทศ ...
 • ปรีชา แก่นสา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา., 1991)
  อินโดนิเชียเป็นประเทศที่ใหญ่ในเอเชียประเทศหนึ่ง ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก มีอาณาเขตกว้างใหญ่จากตะวันออกจรดตะวันตกราว 5,000 กิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ประมาณ 3,000 กิโลเมตร ใหญ่โตเท่าๆ สหรัฐอเมริกา ...
 • สุขุม สมประสงค์ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา., 1991)
  เมื่อพุดถึงบรูไนในหมู่คนไทยก็อาจจะมีปฏิกิริยาความคิด ความเห็รแตกต่างกันออกไปตามแต่ว่าผุ้นั้นจะอยู่ในสถานะที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของประเทศนั้นมากน้อยแตค่ไหนอย่างไร
 • รณรงค์ นพคุณ. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 1991)
  บทความนี้ผู้เขียนพยายามจะนำสาระสำคัญออกมาให้ได้มากที่สุด โดยผู้เขียนกล่าวว่าฟิลิปปินส์ควรจะถูกเรียกว่า เป็น medium-sized country คืออยู่ในระดับกลางๆทั้งในแง่พื้นที่ ประชากรและศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งตามขนาดพื้นที่ ...
 • วัลลภ จิตตฤกษ์ (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 1992)
  จากปัญหาทางการเมืองภายในกัมพูชา เมื่อ 17 ม.ค.18-7ม.ค.22 ที่รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยนำโดย นายพล พต ปกครองกัมพูชา ทำให้มีประชาชนกัมพูชาอพยพเข้ามาในประเทศไทย 34,044 คน (ปัจจุบันได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ 3 หมดแล้ว) ...
 • ไกรสร เตียวประเสริฐ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา, 1993)
  นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ประเทศเพื่อนบ้านเราที่ทำศึกสงคราม ฆ่าฟันกันเองมาเป็นเวลานานอย่างเขมรนี้กำลังเกิดสันติภาพเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเสียที นับว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของสหประชาชาติอีกชิ้นหนึ่ง (ในจำนวนไม่มากชิ้น) ...
 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1994)
  เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์คิดกอบกู้อิสรภาพแยกจากไทย โดยร่วมมือกับเจ้าราชบุตร (โย่หรือโย้) (บุตรเจ้าอนุวงศ์) ซึ่งมีความดีความชอบคราวปราบกบฏอ้ายสาเกียดโง้ง พระบาทสมเด็จรพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าให้เจ้าราชบุตร (โย่) ...
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป., 1994)
  หงสาวดีเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเล แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงเกาะเล็กๆแล้วมีหงส์ตัวผู้มาเกาะอยู่ที่นั้น แต่เนื่องจากที่ตรวนั้นเล็กมากจนไม่มีที่ให้หงส์ตัวเมียเกาะ หงส์ตัวเมียจึงบินขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังของหงส์ตัวผู้ จึงได้เรียกกัน ...

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language