Wisdom Repository Repository

Browsing APSC: Articles by Title

Browsing APSC: Articles by Title

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2001)
  องค์การรัฐสภาอาเซียน ได้เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยมีรัฐสภาอินโดนิเชียเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีของกลุ่มประเทศอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ...
 • Unknown author (กองบรรณาธิการวารสารการบริหารคน., 2001)
  พื้นฐานสำคัญของ Human Resource Development คือต้องรู้ว่าความสามารถอะไรบ้างที่พนักงานในองค์กรจำเป็นต้องมี แล้วคนในองค์กรมีความสามารถทำได้ตามนั้นหรือไม่ ขั้นตอนต่อไปคือการฝึกอบรม โดยเป้าหมายของการฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับวั ...
 • Huy, Nguyen Tuong (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2002)
  In general, Vietnam is still a largely agricultural nation with as much as 80 percent of the population living in rural areas and over two-thirds of them depending on farming for a living. Since the introduction of 'doi ...
 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1994)
  เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์คิดกอบกู้อิสรภาพแยกจากไทย โดยร่วมมือกับเจ้าราชบุตร (โย่หรือโย้) (บุตรเจ้าอนุวงศ์) ซึ่งมีความดีความชอบคราวปราบกบฏอ้ายสาเกียดโง้ง พระบาทสมเด็จรพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าให้เจ้าราชบุตร (โย่) ...
 • วันเพ็ญ วอกลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)
 • จักรพงษ์ อินทสร, ปรเมศวร์ เอี่ยมอุไร (บริษัทแอสแควร์ แมกกาซีน., 2006)
  บทความนี้คณะผู้วิจัยขอนำเสนอ กลยุทธ์การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ กรณีศึกษา การพัฒนารถรางไฟฟ้าในอินโดนิเซียโดยละเอียดของบทความ ไม่ได้นำเสนอความไฮเทคของรถไฟแต่จะนำเสนอ หลักการ การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่าง เพราะปัจจุบันประเทศไทยเอง ...
 • อัครเมศวร์ ทองนวล (รัฐสภาสาร. 39,9 (ก.ย.34) 53-73, 1991)
  ในสมัยโบราณ เมื่อมีภยันตรายมาใกล้ตัว มนุษย์จะต่อสู้กับศัตรูโดยลำพัง แต่เมื่อสังคมเจริญขึ้น มนุษย์ก็รุ้จักรวมกำลังกับเพื่อนต่อสู้กับศัตรู เนื่องจากมนุษย์ได้เรียนรู้ว่าถ้าตนและเพื่อนบ้านมารวมกำลังกันจะมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ...
 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1999)
  ประวัติศาสตร์ไม่ค่อยอยู่ลอยๆหากแต่ได้ถูกนำมาใช้ในยุคสมัย และส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อจะผนวกจินตนาการร่วมกันของชุมชนที่เรียกว่าชาติ ไม่ว่าเป็น ชาติลาว ชาติไทย ชาติฝรั่งเศส ชาติอเมริกัน หรือชาติอื่นๆ รัฐใช้ประวัติศาสตร์หรือความ ...
 • อาทร จิตสุนทรชัยกุล (2003)
  ในช่วงระยะเวลาสามสิบปีที่ผ่านมานโยบายการพัฒนาของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งในการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะส่งผลประโยชน์ให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาก แต่มันก็ส่งผลกระทบในทางลบด้วยเช่นกัน การพัฒนาทางเศ ...
 • วิษณุ บุญมารัตน์. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 2002)
  งานศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานและบทบาทเฉพาะของรัฐในบริบทที่เรียกว่า รัฐใหม่ (หรือประเทศใหม่-New Nation) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีไม่มากนัก ด้วยความห่างไกลทำให้มันดูเหมือนว่ากลุ่มหัวก้าวหน้าทาง ...
 • ชุลีพร เดชขำ. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 2000)
  การปกครองท้องถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการเขียนและถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆมาหลายครั้งแล้ว สำหรับครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่น คือเป็นการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงในการให้ได้มาซึ่ง การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่ประเทศนี้ใช ...
 • สุวิทย์ ธีรศาสวัต (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2000)
  ความแตกแยกและความขัดแย้งอย่างรุนแรงในกลุ่มผู้นำของลาว ช่วงหลังการสวรรคตของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชทำให้ลาวแตกเป็นสามก๊ก ก๊กหลวงพระบางโดยการนำของเจ้ากิ่งกิศราช ได้แยกตัวออกไปจากเวียงจันทน์ในค.ศ.1699 และต่อมาในค.ศ.1713 ...
 • เพิ่ม กอมณี. (กองบรรณาธิการวารสารข้าราชการ., 1987)
  วันที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันแรกของการเปิดฉากการประชุม Dr. Andrew Chew ในฐานะเป็น Head Civil Service ของสิงคโปร์ได้กล่าวต้อนรับ และ Dr. Richart Hu Tsu Tau รัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ...
 • ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น; สมภูมิ แสวงกุล (วารสารนักบริหาร. 32,3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 3-11, 2012)
 • ไกรสร เตียวประเสริฐ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา, 1993)
  นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ประเทศเพื่อนบ้านเราที่ทำศึกสงคราม ฆ่าฟันกันเองมาเป็นเวลานานอย่างเขมรนี้กำลังเกิดสันติภาพเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเสียที นับว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของสหประชาชาติอีกชิ้นหนึ่ง (ในจำนวนไม่มากชิ้น) ...
 • สำนักประสานงานมวลชน. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1999)
  การเสริมสร้างความเข้าใจและการกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย เป็นโครงการหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นโครงการนำร่องหรือโครงการต้นแบบสำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี และการปฎิบัติในการส่งเสริมบทบ ...
 • Unknown author (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2000)
  การประชุมระดับรัฐมนตรี ระหว่างสมาคประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน กับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรืออียูที่กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศเจ้าภาพ ซึ่งคาดหวังว่า ความสำเร็จในการเป็นเจ้าภ ...
 • ประสาท มีแต้ม. (กองบรรณาธิการรูสมิแล, 2000)
  หลังจากการทำประชาพิจารณ์โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซียต้องล้มเลิกไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สังคมไทยได้เริ่มให้ความสนใจและตั้งคำถามต่อโครงการนี้มากขึ้น
 • ระหัตร โรจนประดิษฐ์. (กองบรรณาธิการวารสารสิ่งแวดล้อม., 2005)
  ประเทศพม่านั้นเป็นประเทศเผด็จการทหารและปิดประเทศในปัจจุบัน ต่างชาติโดยเฉพาะประเทศตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ พยายามกดดันให้รัฐบาลทหารพม่าปกครองแบบประชาธิปไตยและปล่อยตัวนาง อองซานซูจีให้เป็นอิสระ เหตุผลเป็นเพราะสหรั ...
 • อภิเชษฐ กาญจนดิฐ. (กองบรรณาธิการรูสมิแล., 2008)
  เป็นที่ยอมรับกันโดยแพร่หลายในหมู่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์มลายา/มาเลเซียว่าจุดเรื่มต้นที่สำคัญของประวัติศาสตร์มลายา/มาเลเซีย คือ ความรุ่งเรื่องของท่ามะละกา (Malacca) เพราะก่อนหน้าการสถาปนาอาณาจักรมะละกานั้น ดินแดนแถบนี้ยังมิ ...

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language