Wisdom Repository Repository

Browsing ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) by Title

Browsing ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) by Title

Sort by: Order: Results:

 • ดร.ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04-27)
  Asia School of Business นำเสนอซีรีส์ Covid-19 The Day After Tomorrow มาได้หนึ่งเดือนกว่าแล้ว วัตถุประสงค์คือการนำโจทย์ต่างๆที่องค์กรในอาเซียนและเอเชียกำลังประสบ ฟังวิธีรับมือในปัจจุบันของผู้บริหาร มาผนวกกับความรู้และข้อค ...
 • Unknown author (the nation, 2561-08-01)
  AEC FEED : Lotte Chemical QZ net profit jumps tp 315m ringgit
 • ASEAN 
  กระทรวงต่างประเทศ. กองอาเซียน (กระทรวงต่างประเทศ, 2013)
  เนื้อหาได้กล่าวถึง ประชาคมอาเซียน ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย เขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา การส่งเสริมความเชื่อมโยงของอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศกลุ่มมประเทศนอกภูมิภาค และการเตรียมความพร้ออมของไทย ...
 • Emmers, Ralf (Routledge, 2012)
  This book examines the evolving multilateral security arrangements in East Asia, with a focus on the role of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). It explores the function and relevance of ASEAN in East Asia's ...
 • Roberts, Christopher B. (Routledge, 2012)
  This book examines the key motivations for and challenges to greater regional integration in Southeast Asia. It demonstrates how security and economic concerns -domestic, regional and international - have either contributed ...
 • Unknown author (2011)
  The ASEAN Member States are about to enter a very exciting period of development in the ongoing evolution of the regional community. It is recognized that there are a wide range of issues to be considered within the ...
 • Gwee, June (Routledge, 2013-06)
  This book makes available original case studies on how institutions developed in Singapore. Up until now, these case studies have been used exclusively in Singapore to teach public governance, and have been well-received ...
 • Guthrie, Doug, 1969- (Routledge, 2012)
  In its quarter-century-long shift from communism to capitalism, China has transformed itself from a desperately poor nation into a country with one of the fastest-growing and largest economies in the world. Doug Guthrie ...
 • Gomez, Edmund Terence.; Xiao, Xinhuang. (Routledge, 2012-11)
  Presents empirical findings from different South-East Asian countries to demonstrate that Chinese businessmen employ a variety of strategies in their networking, entrepreneurship and organisational and firm development; ...
 • Inoguchi, Takashi.; Blondel, Jean, 1929- (Routledge, 2012-11)
 • Philip S. Robertson Jr. (International Institute for Trade and Development, 2008)
  Codes of conduct have spread throughout the garment and textile export industry, setting conditions for a variety of practices in the production process at the factory. Most importantly, these codes prescribe a set out ...
 • ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. (กองบรรณาธิการวารสารไมโครคอมพิวเตอร์., 2005)
  เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เทียบเท่ากับเกาะช้างของไทย โครงข่ายการคมนาคมที่มีการวางแผนสร้างอย่างเป็นระบบ ทำให้การเดินทางจากจุดต่างๆ ภายในเกาะสิงคโปร์ไปยังสถานที่จัดงานเป็นไปได้โดยง่ายดาย ยิ่งเป็นการเดินทา ...
 • รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี (ไทยโพสต์, 2020-04-23)
  อาเซียนซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคในเอเชียที่สำคัญที่สุดกลับดูดีกว่า EU ทั้งนี้ เพราะในยุโรปและตะวันตกกำลังมีการระบาดอย่างหนัก จึงทำให้ไม่สามารถมีความร่วมมือกันได้ สถานการณ์ตอนนี้จึงต้องตัวใครตัวมัน และทุกประเทศต้องเอาตัวรอด ...
 • Barr, Michael D. (Routledge, 2012-11)
  Cultural Politics and Asian Values looks at the political, cultural and religious background of East and Southeast Asian societies and those of 'the West', with a view to seeing how they are affecting contemporary national ...
 • Camilleri, Joseph A.; Schottmann, Sven. (Routledge, 2013)
  By examining the sometimes surprising and unexpected roles that culture and religion have played in mitigating or exacerbating conflicts, this book explores the cultural repertoires from which Southeast Asian political ...
 • Unknown author (สยามกีฬา, 2018-02-19)
  DKSH ปลื้มรายได้เติบโตต่อเนื่องอาเซียน
 • Horsey, Richard. (Routledge, 2011)
  The International Labour Organization’s (ILO) efforts since the early 1990s to address the forced labour situation in Myanmar represent a rare example of success in influencing the behaviour of that regime, and this book ...
 • Kirkpatrick, Andy (Hong Kong University Press, 2010)
  The role of English as a lingua franca in Asia is increasing exponentially. This book considers the pedagogical and language policy implications of this role of English as a lingua franca throughout ASEAN. A linguistic ...
 • Low, Ee Ling (John Benjamins, 2012)
  This volume provides a first systematic, comprehensive account of English in Southeast Asia (SEA) based on current research by leading scholars in the field. The volume first provides a systematic account of the linguistic ...
 • King, Victor T. (Routledge, 2013-01)
  This volume discusses environmental change, natural resource exploitation and the prospect for ecological sustainability in Southeast Asia. The contributors including sociologists, geographers, anthropologists, economists, ...

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language