ASCC: Articles

 

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เดลินิวส์, 2018-02-16)
  อยรวก 4 เลนฉิวสวยชิล-ปลอดภัย ทล.ปิดตำนานโค้ง 100 ศพ
 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กองบรรณาธิการผู้จัดการ., 1987)
  เพราะความล้มเหลวของระบอบการปกครองแบบโซเชียลลิสต์แบบพม่าๆ ที่สั่งสมความอัตคัดขัดสนทางเศรษฐกิจมานับสิบๆปี ทำให้เริ่มรู้สึกและมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเจริญของยุคสมัยกันบ้างแล้ว โฉมหน้าใหม่ของเมืองม่านมิได้มีความสำคัญเ ...
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป., 1994)
  พระเจดีย์ชเวดากองด้วยเหตุที่ว่าตั้งอยู่ในดินแดนที่เคยเป็นที่อยู่ของพวกมอญมากอ่น จึงเป็นเจดีย์แบบมอญคือ ไม่มีบันไดขั้นทั้ง 4 ทิศ และส่วนบนสุดใต้ยอดที่เป็นรูปปลีรีเหมือนปลีกล้วย นอกจากนี้เจดีย์ชเวดากองยังเป็นเจดีย์ที่ตั้งอ ...
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1994)
  พุกามรุ่งเรืองราวๆประมาณ พ.ศ.1600-1800 เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอนิรุทธมหาราช ซึ่งเป็นมหาราชในสมัยประวัติศาสตร์ของพม่า แม้เมืองพุกามจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 200 ปีก็ตาม แต่ที่นี้มีโบราณสถานอยู่มาก มาย คือมีประมาณ 5000 ...
 • นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1995)
  บทความนี้เป็นบทความที่กล่าวถึงการฟังบรรยายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมาเลเซีย และ สิงคโปร์ ของโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะบรรยายเกี่ยวกับ องค์กรต่างๆที่มีส่วนในการรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ...
 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (มูลนิธิโลกสีเขียว., 2000)
  ทรัพยากรบางอย่างใช้แล้วหมดไป เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใข้ต้องคิดแล้วคิดอีก มากกว่าพวกที่มันกลับมาใหม่ได้ อย่างป่าไม้ ทะเล มันกลับมาใหม่ได้ แต่ถ้าเป็นแก๊ส น้ำมัน ถ่านหิน แร่ พวกนี้ใข้แล้วมันกระจายไปทั่วโลก แล้วไม่กลับมาให้ขุดให ...
 • ไพรวัลย์ ณนที. (มูลนิธิโลกสีเขียว., 2000)
  มองจากทางด้านถนนลูกรังที่ทอดขนานฝั่งทะเลลึกเข้ามาไม่กี่ร้อยเมตร หมู่ไม้ที่เห็นไม่ให้ภาพของป่าอย่างที่เคยคุ้น ต้นไม้ใหญ่มีไม่มาก เรือนำพุ่มค้อนข้างเล็ก และส่วนใหญ่เป็นต้นซ้ำๆชนิดเดียวกัน ซ้ำร้ายยอดของบรรดาต้นใหญ่ยังมีกิ่ง ...
 • กองบรรณาธิการรูสมิแล. (กองบรรณาธิการรูสมิแล., 2000)
  เรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญและส่งผลสะเทือนไปทั่วชุมชนในภาคใต้เมื่อเร็วๆ นี้ก็คือโครงการท่อส่งก๊าซและโรงงานแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบกับผู้ดำเนินโครงการนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ ...
 • A.H. Roslan (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์., 1995)
  บทความนี้มุ่งศึกษาแนวชาตินิยมจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ตามทรรศนะของ Breton ชาตินิยมอาจมองได้ว่าเป็นการลงทุนกับชนชาติหรือชาติพันธ์ในการนี้พรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่มีนโยบายชาตินิยมจะใช้การลงทุนเป็นเครื่องมือทำให้ทรัพย์สินควา ...
 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กองบรรณาธิการโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์., 2005)
  เราสามารถที่จะซื้อสิ่งของแพงๆหรือหรูหราได้ แต่เราไม่สามารถให้อนาคตที่ดีได้ถ้าไม่มีการศึกษาที่ดี เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ เพีบงแต่เราต้องหาสิ่งที่ถุกต้องและเหมาะสมกับเขา ฟรานซืส โลว์ ประธานกรรมการ บริษัท ...
 • ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. (กองบรรณาธิการวารสารไมโครคอมพิวเตอร์., 2005)
  เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เทียบเท่ากับเกาะช้างของไทย โครงข่ายการคมนาคมที่มีการวางแผนสร้างอย่างเป็นระบบ ทำให้การเดินทางจากจุดต่างๆ ภายในเกาะสิงคโปร์ไปยังสถานที่จัดงานเป็นไปได้โดยง่ายดาย ยิ่งเป็นการเดินทา ...
 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท ณ.ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง, 2005)
  ที่ผ่านมาผู้นำพยายามให้ชาวสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษและคิดแบบตะวันตก จนประเทศสิงคโปร์ได้ฉายาว่า "Banana Republic" เหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะชาวเอเชียผิวเหลืองประเทสหนึ่ง แตใจเป็นแบบตะวันตกที่ผืวขาว
 • ปรีชา รักษ์คิด (กรมการปกครอง., 1997)
  ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยมีหลายกลุ่มเช่น ชาวเขาเผ่าต่างๆ จีนฮ่อ อดีตทหารจีนคณะชาติ พม่า กระเหรี่ยง มอญ เนปาลอพยพ อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์ มลายา ไทยลื้อ ผู้อพยพเชื้อสายไทยจังหวัดเกาะกง เป็นต้น แต่กลุ่มที่รัฐบาลไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษ ...
 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัทเจเอ็มทีพับลิชชิ่ง., 2004)
  ด้วยรสชาติอันโดดเด่นเฉพาะตัวรูปแบบดีไซน์ของอาหารที่มีเสน่ห์ ความพิถีพิถันในการจัดเรียงอาหารความสดใหม่ และความสะอาดของอาหาร เป็นหัวใจสำคัญ ทำให้ Pho Vietnamese Restaurant เป็ีนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จากการแข่งขันกีฬาซี ...
 • Ho Diep, Nguyen (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2005)
  โครงการ การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศเวียดนาม เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2000 ด้วยความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและวิทยาลัยภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเวียดนาม แม้ว่าการเปิดเรียนครั้วแรกจะมีอุปสรร ...
 • อริยา คูหา, ปภังกร ตะวันหะ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2008)
  ในสภาพการแข่งขันของสังคมโลกในปัจจุบันหลายๆ ประเทศพยายามที่จะพัฒนาประเทศของตนให้ทัดเทียมกับอาณาประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
 • สุกัญญา ภัทราชัย. (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1986)
  การศึกษานิทานพื้นบ้านเรื่องกระจง-ตัวเอกเจ้าเล่ห์แสนกล ของอินโดนิเชีย ได้เคยมีผู้ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีและระเบียบวิธีที่หลากหลาย ในบทความเรื่องนี้ผู้เชียนได้ใช้แนวพินิจหลายแนว เริ่มด้วยการเก็บรวบรวมและแปลนิทานเรื่องกระจงโดยใช้ท ...
 • นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว. (กรมการปกครอง., 1995)
  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2538 คณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาตำบล ในคณะกรรมการพัฒนาชนบทและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ได้จัดให้มีการดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย และอินโดนิเชียเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาแบบผสมผสาน
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1991)
  ในอนาคตเขมรคงต้องพึ่งพาญี่ปุ่นไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะร่วมถึงด้านวิชาการด้วย เพราะมีโปรเฟสเซอร์ญี่ปุ่น ซึ่งให้ความสนใจศึกษาเรื่องปราสาทขอม ประวัติศาสตร์ขอมและเวลาเลคเชอร์จะเลคเชอร์เป็นภาษาญี่ปุ่น แล้วให้คนญี่ ...
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1992)
  ผมโชคดีได้ตามเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปประเทศกัมพูชาเป็นการส่วนพระองค์ตั้งแต่วันที่ 25-27 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องบินพระทื่ันั่งส่วนพระองค์ของพระบาทสมเ ...

View more

ค้นหาใน คลังปัญญา


Discover

เรียกดูข้อมูล

Language