ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนพลตำรวจ ในโรงเรียนตำรวจนครบาล

Citation
จิราภรณ์ เดชณรงค์ศักดิ์ (1997). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนพลตำรวจ ในโรงเรียนตำรวจนครบาล. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/921.
View online Resources