การจัดกลุ่มพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสดของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorพาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorภาวิณี เหล่าพิพัฒน์ไพบูลย์th
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:08Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:08Z
dc.date.issued2012th
dc.date.issuedBE2555th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012th
dc.description.abstractการวิจัยเชิงสํารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสด ของคนทํางานในกรุงเทพมหานครและเพื่อจัดกลุ่มพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสด ตัวอย่างในการศึกษาคือคนทํางานในกรุงเทพมหานครที่ใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสด จํานวน 385คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอน (Multi-Stage Stratified sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) แล้วการศึกษานี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์จัดกลุ่มแบบสองขั้น (Two-Step Cluster Analysis) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตสามารถจัดได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กด มากโอนมากกลุ่มที่ 2 ชอบโอนมากกว่ากด และกลุ่มที่ 3 กดใช้เมื่อจําเป็น ในส่วนของกลุ่มพฤติกรรม การใช้บัตรกดเงินสดสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่มเช่นเดียวกับบัตรเดบิต ทั้งนี้ กลุ่มที่ 1 ลูกค้าเก่า สมัครบัตรแล้วใช้น้อยกลุ่มที่ 2 กดบ่อย กดมากและกลุ่มที่ 3 ลูกค้าใหม่สมัครบัตรแล้วใช้น้อยth
dc.format.extent130 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2012.13
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/464th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHF 5415.32 ภ27 2012th
dc.subject.otherพฤติกรรมผู้บริโภคth
dc.subject.otherบัตรเครดิตth
dc.titleการจัดกลุ่มพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสดของคนทำงานในกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeClassification of behaviors using a debit card and cash card of workers in Bangkokth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b176362.pdf
Size:
5.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections