ปัญหาทางกฎหมายในงานดนตรีกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ศึกษากรณีการเรียบเรียงเพลงขึ้นใหม่

dc.contributor.advisorวริยา ล้ำเลิศth
dc.contributor.authorอัจฉริยาพร ชัยชนะth
dc.date.accessioned2022-02-08T12:00:02Z
dc.date.available2022-02-08T12:00:02Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการศึกษาในเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานเพลงที่ เรียบเรียงขึ้นใหม่ (Covered Song) 2. ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน งานเพลงต้นฉบับ และงานเพลงที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 3. เสนอ แนวทางการตีความการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยศึกษา องค์ประกอบของเพลง การดัดแปลงเพลง การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เพลง ขอบเขตการตีความพระราช บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยที่วงการเพลงมีความเปลี่ยนแปลงในด้านของการเผยแพร่ กล่าวคือ เดิมค่ายเพลงจะเป็น ผู้ผลิตเพลงและเป็นผู้เผยแพร่เพลงสู่สาธารณชน จนปี พ.ศ.2549 เรื่อยมามีการเข้าถึงเทคโนโลยี อินเตอร์เนตได้โดยง่ายและกว้างขวาง ผู้คนสามารถนําเพลงต้นฉบับมาดัดแปลงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยที่ไม่มีการขออนุญาตเจ้าของงานเพลงอันมีลิขสิทธิ์และเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เนตได้ โดยง่าย และได้รับผลตอบแทนไม่ว่าทางด้านความมีชื่อเสียง ค่าตอบแทนเป็นเงินจากการมีโฆษณา การได้เข้าสู่วงการเพลงอย่างแท้จริง เป็นต้น การนําเพลงมาเรียบเรียงใหม่ (Cover) โดยไม่จ่าย ค่าตอบแทนให้เจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ส่งผลกระทบในด้านลบกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งในด้านรายได้และ ด้านความนิยมในตัวศิลปินต้นฉบับ แต่กับตัวผู้ที่นําเพลงมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ กลับส่งผลในด้านบวก หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใด เพราะไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่แล้ว ประเด็นความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเพลงที่เรียบเรียงใหม่ (Cover Version) จึงมีความสําคัญต่อ อุตสาหกรรมเพลงไทยอย่างมาก เพราะจะนํามาซึ่งขอบเขตของผู้ที่จะนําเพลงที่เรียบเรียงใหม่ สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เพียงใดจึงจะเป็นการเคารพในธรรมสิทธิ (Moral Right) ของเจ้าของ ลิขสิทธิ์ที่แท้จริง จึงเกิดปัญหาทางกฎหมายว่าในประเด็นความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเพลงที่เรียบเรียง ใหม่ (Cover Version) และประเด็นการคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในเพลงต้นฉบับ (Original) โดยมี การศึกษาแนวคิดและการพิจารณาของประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ และนํามา เปรียบเทียบกับแนวคิดและการพิจารณาของประเทศไทยth
dc.format.extent148 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb194160th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5473th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherลิขสิทธิ์ -- ไทยth
dc.subject.otherกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด -- ไทยth
dc.subject.otherพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537th
dc.titleปัญหาทางกฎหมายในงานดนตรีกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ศึกษากรณีการเรียบเรียงเพลงขึ้นใหม่th
dc.title.alternativeLegal problem about the musical work in the copyright Act B.E. 2537: the covered songth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b194160.pdf
Size:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
Collections