การหาค่าอุตมะของพารามิเตอร์ของฟังคชั่นการแจกแจงสำหรับข้อมูลที่กำหนดให้

dc.contributor.advisorวิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorวิภาวรรณ รุ่งเรืองth
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:18Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:18Z
dc.date.issued1976th
dc.date.issuedBE2519th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2519.th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้ศึกษาถึงการกำหนดค่าอุตมะของพารามิเตอร์ในฟังค์ชั่นการแจกแจงมาตรฐานที่นำมาทดสอบกับข้อมูลที่กำหนดให้ โดยวิธีการค้นหาตัวแปรตัวเดียวโดยไม่ใช้อนุพันธ์ของพาวเวลล์ (Powell's Univariate Search without Derivative) ในกรณีที่การแจกแจงมาตรฐานมีพารามิเตอร์เพียงตัวเดียว ส่วนกรณีที่มีพารามิเตอร์หลายตัว วิธีการค้นหาค่าอุตมะของสถิติทดสอบจะใช้วิธีทางสังยุคของพาวเวลล์ (Powell's Conjugate Direction Method) ร่วมกับวิธีการค้นหาตัวแปรเดียวโดยไม่ใช้อนุพันธ์ของพาวเวลล์ ทั้งนี้เนื่องจากในการทดสอบข้อมูลที่มีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงมาตรฐานนั้น ในฟังค์ชั่นการแจกแจงมาตรฐานที่นำมาทดสอบกับข้อมูลจะมีพารามิเตอร์อยู่อาจจะ 1 ตัวหรือมากกว่า ฉะนั้นในการทดสอบจึงต้องมีการกำหนดค่าของพารามิเตอร์เหล่านั้น และเพราะว่าโดยทั่วไป การกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้กัน กำหนดจากค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวน (Variance) จากข้อมูลซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่ได้นี้ยังไม่ทำให้ได้ค่าอุตมะของสถิติทดสอบ จึงได้ใช้วิธีการของพาวเวลล์ช่วยในการกำหนดค่าอุตมะของพารามิเตอร์ในฟังค์ชั่นการแจกแจงที่นำมาทดสอบกับข้อมูลที่กำหนดให้th
dc.description.abstractสำหรับข้อมูลที่นำมาทดสอบได้รับความเอื้อเฟื้อจาก ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล แห่งภาควิชาวิจัยการดำเนินงาน (Operations Research) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) และคุณสจพร สังข์แก้ว กองนโยบายและแผน 1 สำนักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร ผลการใช้วิธีการของพาวเวลล์กำหนดค่าพารามิเตอร์ในฟังก์ชั่นการแจกแจงที่นำมาทดสอบกับข้อมูลที่กำหนดให้นี้ ปรากฏว่าพารามิเตอร์ที่ได้ทำให้ได้ค่าอุตมะของสถิติทดสอบจริง.th
dc.format.extent137 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/503th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccT 57.6 ว36th
dc.subject.otherวิจัยปฏิบัติการth
dc.titleการหาค่าอุตมะของพารามิเตอร์ของฟังคชั่นการแจกแจงสำหรับข้อมูลที่กำหนดให้th
dc.title.alternativeOptimal determination of density-function parameters for a given set of datath
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b11000.pdf
Size:
1.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections