การกำกับตลาดทุนโดยใช้หลัก Rules-Based และ Principles-Based : ศึกษากรณีการปั่นหุ้นเปรียบเทียบ

dc.contributor.advisorนเรศร์ เกษะประกร
dc.contributor.authorเอก วรรณประทีป
dc.date.accessioned2023-04-10T02:19:20Z
dc.date.available2023-04-10T02:19:20Z
dc.date.issued2019
dc.date.issuedBE2562th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ด.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562th
dc.description.abstractการปั่นราคาหุ้นเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนรายย่อยเป็นจำนวนมาก ใน การแก้ไขปัญหาการปั่นหุ้นในตลาดทุนไทย การศึกษาตัวบทกฏหมายและแนวคิดในการกำกับตลาด หลักทรัพย์ที่บังคับใช้ในต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาแนวคิดในการ กำกับตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศสองแนวหลักคือ Principles-Based และ Rules-Based เพื่อ นำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปั่นหุ้นโดยมุ่งเน้นถึงวิธีการสร้างราคา (Market Manipulation) ในตลาดทุนไทย ผู้วิจัยใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative study) โดย ศึกษาเอกสารเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive and Analytical Method) และการเปรียบเทียบ (Comparative Study) โดยเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปั่นหุ้นใน ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมันนี และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ผลการศึกษาพบว่า กฎหมายและการกำกับหลักทรัพย์ในประเทศไทยมีลักษณะเป็นแบบ Rules-Based ไม่ครอบคลุมถึงลักษณะการทำความผิดเกี่ยวกับการปั่นหุ้นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐิจและเทคโนโลยี ส่วนการนำแนวคิดแบบ Principles-Based มาใช้แก้ปัญหาการปั่นหุ้นในประเทศไทยนั้นยังมีข้อจำกัดทั้งในแง่ของบทบัญญัติ การฟ้องคดีและแนวคำพิพากษา ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาสามแนวทางหลัก 1. ควรนำกฎหมายเชิงเทคนิคแบบ Rules-based ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมาใช้ในการแก้ไขบทบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ ชัดเจนในการตีความตัวบทกฎหมาย 2. ควรนำหลัก Prudential Systems ซึ่งเป็นแนวทาง Principles-based ของประเทศอังกฤษมาใช้ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับ และผู้ถูกกำกับให้มากขึ้น 3. คือ คำพิพากษาควรเป็นตั้งอยู่บนแนวทาง Principles-basedth
dc.format.extent244 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2019.97
dc.identifier.otherb210978th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6349
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherตลาดทุน -- ไทยth
dc.subject.otherการปั่นหุ้น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับth
dc.titleการกำกับตลาดทุนโดยใช้หลัก Rules-Based และ Principles-Based : ศึกษากรณีการปั่นหุ้นเปรียบเทียบth
dc.title.alternativeSecurities regulation in Thailand rules-based or principles-based approachth
dc.typetext--thesis--doctoral thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelDoctoralth
thesis.degree.nameนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b210978.pdf
Size:
2.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: