บทบาทของศึกษานิเทศก์ในทัศนะของครูที่ได้รับการนิเทศ

dc.contributor.advisorฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorศักดิ์สุบรรณ ลังกาพินธุ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:32Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:32Z
dc.date.issued1969th
dc.date.issuedBE2512th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2512.th
dc.description.abstractการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสองตำแหน่งโดยฝ่ายหนึ่งเป็นตัวการที่จะเข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการทำงาน ฝ่ายที่มีหน้าที่เข้าไปเป็นตัวการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือศึกษานิเทศก์ วัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องนี้เพื่อพิจารณาพฤติกรรมของศึกษานิเทศก์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานช่วยเหลือครู ทั้งนี้เพื่อทราบว่า ศึกษานิเทศก์ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของครูในเรื่องการสอนได้ดีเพียงไร นอกจากนี้ การศึกษายังมุ่งเพื่อตอบปัญหาว่ามีวิธีใดบ้างที่จะมีประสิทธิภาพกว่า หรือที่จะสามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ให้ดีขึ้นth
dc.description.abstractส่วนขอบเขตการศึกษานั้นมุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของศึกษานิเทศก์ในขณะปฏิบัติการนิเทศก์การศึกษา ในทัศนะของครูที่ถูกทำการนิเทศก์ว่า ทัศนะของครูเหล่านี้มองศึกษานิเทศก์ในลักษณะใด เหมือนกับที่ครูคาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งพิจารณาดูว่าพฤติกรรมของศึกษานิเทศก์ในทัศนะของครูนั้นคล้ายกับพฤติกรรมตามอุดมคติของศึกษานิเทศก์เพียงใด ผู้เขียนเจาะจงศึกษาวิจัยเฉพาะครูในโรงเรียนโครงการทดลองปรับปรุง 4 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดร่างบัว (โรงเรียนชายธนบุรี) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (โรงเรียนสหศึกษาธนบุรี) โรงเรียนบางกะปิ (โรงเรียนสหศึกษาชานพระนคร) และโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (โรงเรียนสตรีกลางพระนคร) ด้วยเหตุผลที่ว่าโรงเรียนทั้ง 4 เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของศึกษานิเทศก์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการ ครูและศึกษานิเทศก์มีโอกาสเกี่ยวข้องกันในลักษณะเผชิญหน้า.th
dc.format.extent176 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1146th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccLB 2822 ศ111th
dc.subject.otherศึกษานิเทศก์th
dc.titleบทบาทของศึกษานิเทศก์ในทัศนะของครูที่ได้รับการนิเทศth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b11203.pdf
Size:
3.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections