ปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินอันเป็นเหตุให้ที่ดินสาธารณะประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันถูกปิดล้อม

dc.contributor.advisorวริยา ล้ำเลิศ
dc.contributor.authorณัฐวุฒิ รัตนโศภิต
dc.date.accessioned2023-01-09T03:10:54Z
dc.date.available2023-01-09T03:10:54Z
dc.date.issued2017
dc.date.issuedBE2560th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560th
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินอันเป็นเหตุให้ที่ดินสาธารณะประเภท พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันถูกปิดล้อมในครั้งนี้ผู้เขียนพบว่าสิ่งสําคัญอันเป็นต้นกําเนิดของปัญหา คือการที่กฎหมายไม่ครอบคลุมถึงปัญหาดังกล่าว กฎหมายเพียงเปิดช่องให้เจ้าที่ดินเอกชนซึ่งถูก ปิดล้อมโดยที่ดินแปลงอื่นร้องขอเปิดทางจําเป็นเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกระหว่างที่ดินของตนกับที่ดิน สาธารณะประโยชน์ได้เท่านั้น ทั้งกฎหมายยังไม่เปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานที่ดินผู้มีอํานาจออกเอกสาร สิทธิในที่ดินตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเว้นช่องทางเข้าออกจาก ทางสาธารณะประโยชน์ไปสู่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ได้ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขไว้สองกรณีคือ กรณีการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ไปแล้ว เห็นควรให้อธิบดีกรมที่ดินซึ่งมีอํานาจในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณะตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอยู่แล้วเป็นผู้เสนอพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินต่อคณะรัฐมนตรีโดยมี คณะกรรมการซึ่งอธิบดีกรมที่ดินตั้งขึ้นเป็นผู้พิจารณากําหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและกําหนด ค่าเวนคืนก่อนเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมที่ดิน ส่วนอีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีที่ดินที่อยู่ระหว่าง พิจารณาออกเอกสารสิทธิในที่ดิน เห็นว่า เจ้าพนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินสาธารณะนั้นตั้งอยู่ย่อมเห็น ประจักษ์ว่าหากออกเอกสารสิทธิไปแล้วจะทําให้ที่ดินสาธารณะถูกปิดล้อม ในกรณีเช่นนี้ห้ามไม่ให้ ออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดิน เว้นแต่เจ้าของที่ดินยินยอมให้มีการเว้นทางเข้าออกไว้ แล้วให้เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมที่ดิน เพื่อมีคําสั่งมีคําสั่งเว้นทางเข้าออก โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินตั้งขึ้น เป็นผู้พิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและกําหนดค่าทดแทนth
dc.format.extent178 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2017.84
dc.identifier.otherb198272th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6127
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับth
dc.subject.otherที่ดินth
dc.titleปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินอันเป็นเหตุให้ที่ดินสาธารณะประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันถูกปิดล้อมth
dc.title.alternativeThe problem from issuing a certificate of ownership of land which blocks the way through the land used in common by publicth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b198272.pdf
Size:
2.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections