การบริหารงานบุคคลของคุรุสภา : บทศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครู

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสุทิน เอมะพัฒน์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:03Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:03Z
dc.date.issued1967th
dc.date.issuedBE2510th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510.th
dc.description.abstractผู้เขียนวิทยานิพนธ์มุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุรุสภากับข้าราชการครู โดยพิจารณาถึงการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษข้าราชการครู และการออกจากข้าราชการครู โดยศึกษาดูว่าคุรุสภาปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคที่ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุรุสภากับกระทรวงศึกษาธิการว่าใกล้ชิดเพียงใด ควรเพิ่มกิจกรรมอะไรบ้าง.th
dc.description.abstractจากการศึกษาปรากฏว่า วัตถุประสงค์ของคุรุสภามีทั้งการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และรักษาไว้ซึ่งฐานะของผู้มีอาชีพครู แต่อำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูยังเป็นของ ก.พ. อยู่ คุรุสภาเป็นเพียงหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.พ. เท่านั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรจะได้มีการปรับปรุงคุรุสภาโดยให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสองประการ คือ.-th
dc.description.abstract1. ให้คุรุสภามีฐานะเป็นสถาบันอาชีพครูอย่างเดียว ส่วนงานด้านบริหารงานบุคคลนั้นให้ ก.พ. เป็นผู้ทำ เพราะการที่หน่วยงานสองแห่งทำหน้าที่อย่างเดียวกันจะทำให้ล่าช้าและปัดความรับผิดชอบกัน และไม่ประหยัด นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความเสมอภาคระหว่างข้าราชการพลเรือนด้วยกัน หรือth
dc.description.abstract2. ให้คงที่คุรุสภาอยู่อย่างเดิม มีอำนาจหน้าที่ในด้านการบริหารงานบุคคลเฉพาะข้าราชการครูอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ แต่ต้องให้อำนาจคุรุสภาอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับ ก.ต. และ ก.อ. โดยเฉพาะอำนาจวินิจฉัยสั่งการ ในกรณีเช่นนี้ควรจะได้ปรับปรุงกิจการภายในของคุรุสภา โดยแก้ไขพระราชบัญญัติครูเสียใหม่ โดยกำหนดยกฐานะของคุรุสภาขึ้นเป็นองค์การบริหารงานบุคคลเฉพาะข้าราชการครู ตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาควรเป็นตำแหน่งประจำ ส่วนคณะกรรมการโดยตำแหน่งควรจะได้ลดลงบ้าง ตำแหน่งที่ลดลงนี้ควรให้มีการเลือกจากสมาชิกคุรุสภาคนอื่น ๆ แทน ส่วนบริการบางอย่างของคุรุสภา เช่น ชุมนุมดนตรี การจัดสรรที่ดิน การอบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นต้น ควรขยายออกไปยังส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ควรจะได้ริเริ่มให้มีการฝึกอบรมโดยเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านการพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ในกรณีโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งมีครูใหญ่ ควรอบรมแนะนำให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการ การบริหารงานบุคคล และการจัดองค์การ.th
dc.format.extent112 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1031th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการบริหารงานบุคคลth
dc.subjectคุรุสภาth
dc.subject.lccLB 2839 ส44th
dc.subject.otherครู -- ไทยth
dc.titleการบริหารงานบุคคลของคุรุสภา : บทศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครูth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b11205.pdf
Size:
2.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections