การบริหารงานการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในความช่วยเหลือขององค์การ สปอ.

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorบัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:00Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:00Z
dc.date.issued1966th
dc.date.issuedBE2509th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509.th
dc.description.abstractความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงลักษณะและข้อเท็จจริงของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจขององค์การ ส.ป.อ. ในการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในประเทศไทยว่ามีอยู่อย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่ทำหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในโครงการ ตลอดจนดำเนินงานฝึกสอนช่างฝีมือว่าเป็นไปในลักษณะใดเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และพยายามศึกษาให้ทราบที่มาของปัญหาในการบริหารของโครงการหรือหาทางแก้ไข ตลอดจนประเมินผลงานของโครงการช่างฝีมือที่ดำเนินมาว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดth
dc.description.abstractจากผลการศึกษาปรากฏว่าการบริหารงานการผลิตช่างฝีมือพลเรือนยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร มีข้อบกพร่องและประสบอุปสรรคหลายประการ ซึ่งอุปสรรคต่าง ๆ ได้แก่.-th
dc.description.abstract1. ปัญหาการจัดหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานนี้มีหลายหน่วย ทั้งที่เป็นหน่วยงานของกรมอาชีวศึกษา และหน่วยงานภายนอก หน่วยงานที่ควรปรับปรุงได้แก่หน่วยงานภายในกรมอาชีวศึกษาซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับเงินทุนสมทบ คือ กองวิทยาลัยเทคนิค ผู้เขียนเห็นว่าควรให้กองโรงเรียนช่างมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงจะทำให้งานรวดเร็วขึ้น และควรจะทำแผนผังของหน่วยงานทั้งหมดth
dc.description.abstract2. ปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น ผู้บริหารโรงเรียนมีความรอบรู้และความสามารถในเรื่องการบริหารไม่พอ ควรจัดให้มีการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังขาดครูผู้มีความสามารถในการสอน ครูขาดทัศนคติที่ดีในการทำงานไม่รู้จักปรับปรุงตนเอง หรือบรรจุครูไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ที่กรมอาชีวศึกษาแต่งตั้งมักจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อายุมากไม่ค่อยมีความรู้ทางช่างอย่างแท้จริง.th
dc.description.abstract3. ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรในการฝึกงานขาดแคลน และเมื่อชำรุดก็หาที่ซ่อมยาก ค่าไฟฟ้าแพงและในการฝึกอบรมนอกสถานที่นั้นไม่ได้รับความร่วมมือจากวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจ ควรจะได้หาทางติดต่ออย่างใกล้ชิด นอกจากนี้การควบคุมทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ควรให้รัดกุมth
dc.description.abstract4. ปัญหาเรื่องการเงินต่ำกว่างบประมาณมาก เพราะขาดการควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ก็มีปัญหาอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ปัญหาหลักสูตร การคัดเลือกนักเรียน การแนะแนว วิธีการสอน การวัดผลการศึกษา และปัญหาการประสานงาน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ผู้เขียนได้แนะวิธีการแก้ไขไว้ในบทสุดท้าย.th
dc.format.extent112 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1016th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectแรงงานฝีมือth
dc.subjectไทยth
dc.subjectแรงงานth
dc.subjectกรรมกรth
dc.subjectองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเซียตะวันออกเฉียงใต้th
dc.subjectองค์การ สปอ.th
dc.subject.lccLC 1081 บ117th
dc.subject.otherช่างฝีมือth
dc.subject.otherความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจth
dc.titleการบริหารงานการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในความช่วยเหลือขององค์การ สปอ.th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b11237.pdf
Size:
3.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections