มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทย: ศึกษากรณีบทบาทของเจ้าของสุนัข ผู้ประกอบกิจการเพื่อจำหน่ายสุนัข และหน่วยงานรัฐ

dc.contributor.advisorวัชรชัย จิรจินดากุล
dc.contributor.authorยศนันท์ ปานาภรณ์
dc.date.accessioned2023-05-19T02:33:52Z
dc.date.available2023-05-19T02:33:52Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการแก้ปัญหา สุนัขจรจัด ศึกษากรณีบทบาทของเจ้าของผู้ประกอบกิจการเพื่อจ้าหน่ายสุนัขและหน่วยงานของรัฐ โดยมีขอบเขตการศึกษาคือ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องของประเทศญี่ปุ่น พระราชบัญญัติสวัสดิภาพและการจัดการสัตว์ พ.ศ.2557 (Act on Welfare and Management of Animals 2014) และกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องของประเทศนิวซีแลนด์ พระราชบัญญัติ ควบคุมสุนัข พ.ศ.2539 (Dog Control Act 1996) โดยมุ่งวิเคราะห์เฉพาะกรณีสุนัขเพื่อหาแนวทาง ในการควบคุมและจัดการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจะวิเคราะห์ ประเด็น มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทยจากแง่มุมบทบาทของ เจ้าของ ผู้ประกอบกิจการเพื่อจ้าหน่ายสุนัข และหน่วยงานรัฐ จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดมาเป็น ระยะเวลายาวนานแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขให้สำเร็จลงได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาสุนัขจรจัดมี ตัวแปรสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็น เจ้าของสุนัข ทั งในเรื่องของปัญหาจากผู้เลี ยง วิธีการเลี้ยง ตลอดจนตัวสุนัข ปัญหาของผู้ประกอบกิจการเพื่อจ้าหน่ายสุนัข ในเรื่องของมาตรฐานในการประกอบกิจการ ตลอดจนการแก้ปัญหาและมาตรการของหน่วยงานรัฐในการรับมือกับปัญหาสุนัขจรจัด ทั้งนี้พบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้ น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหา สุนัขจรจัดทั้งในบทบาทของเจ้าของสุนัข การกำหนดมาตรฐานของการประกอบกิจการเพื่อจ้าหน่ายสุนัข และการแก้ปัญหาในบทบาทของหน่วยงานรัฐ โดยได้ศึกษาแนวทางจากพระราชบัญญัติ การจัดการและสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ของประเทศญี่ปุ่น และพระราชบัญญัติควบคุมสุนัข พ.ศ.2539 ของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกัน การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ของประเทศไทย ต่อไปth
dc.format.extent266 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2019.134
dc.identifier.otherb207780th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6447
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherสุนัข -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยth
dc.subject.otherสุนัขจรจัด -- การควบคุม -- ไทย -- กรุงเทพฯth
dc.titleมาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทย: ศึกษากรณีบทบาทของเจ้าของสุนัข ผู้ประกอบกิจการเพื่อจำหน่ายสุนัข และหน่วยงานรัฐth
dc.title.alternativeLegal measures for managing stray dogs in Thailand : a study of the roles of owners, operators and government agenciesth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b207780.pdf
Size:
42.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections