การบริหารงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู : ศึกษาเฉพาะกรณี : โครงการผลิตครูปริญญาและครูประกาศนียบัตร

dc.contributor.advisorขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสุริยัน นนทศักดิ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:03Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:03Z
dc.date.issued1967th
dc.date.issuedBE2510th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510.th
dc.description.abstractศึกษาถึงวิวัฒนาการของการฝึกหัดครู เริ่มตั้งแต่โรงเรียนการฝึกหัดครูสมัยรัชกาลที่ 5 เหตุผลที่ต้องให้มีการพัฒนาการศึกษาซึ่งเกี่ยวกับการผลิตครู ศึกษาถึงแผนการศึกษาของชาติและการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้ทราบปริมาณงานซึ่งกรมการฝึกหัดครูจะต้องรับผิดชอบ พิจารณาโครงการพัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดครูซึ่งมี 3 โครงการ แต่เลือกศึกษาเฉพาะ 2 โครงการที่เกี่ยวกับการผลิตครู โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงาน พร้อมกับวิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ แล้วชี้แจงให้เห็นว่าโครงการทั้ง 2 ได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด พร้อมกับเปรียบเทียบให้เห็นถึงปริมาณครู ที่กำหนดว่าจะผลิตให้ได้ กับที่ผลิตได้จริง นอกจากนั้นผู้เขียนยังกล่าวถึงการส่งเสริมวิทยฐานะครูซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยกว่าการผลิตครูใหม่ ผู้เขียนเน้นให้เห็นว่าการช่วยหาทางส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยการปรับปรุงวิธีการสอบคัดเลือกวิชาครูนั้น จะช่วยแก้ปัญหาครูไม่พอ ครูไม่มีวุฒิ และการขาดแคลนครูวุฒิสูงได้ ผู้เขียนเสนอให้กรมการฝึกหัดครูหาทางช่วยส่งเสริมการสอบวิชาชุดครู ให้ครูผู้สอบได้รับความสะดวก และได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ในตอนสุดท้ายผู้เขียนเสนอแนะให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่าโครงการผลิตครูทั้งสองโครงการไม่ได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย และให้นำเอาวิธีการส่งเสริมวิทยฐานะครูโดยการสมัครสอบ สอบเพื่อเลื่อนฐานะมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตครู ตามโครงการพัฒนาการศึกษาด้วย.th
dc.format.extent178 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1029th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการบริหารth
dc.subjectนโยบายการศึกษาth
dc.subjectโครงการผลิตครูปริญญาและครูประกาศนียบัตรth
dc.subject.lccLB 2161 .T3 ส47th
dc.subject.otherครูth
dc.subject.otherการศึกษากับรัฐ -- ไทยth
dc.titleการบริหารงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู : ศึกษาเฉพาะกรณี : โครงการผลิตครูปริญญาและครูประกาศนียบัตรth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b10788.pdf
Size:
4.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections