การฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2505 ของกรมการปกครอง

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสุภาพ ระนองธานีth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:12Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:12Z
dc.date.issued1968th
dc.date.issuedBE2511th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2511.th
dc.description.abstractปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานการพัฒนาคนให้มีสมรรถภาพอาจกระทำได้ด้วยการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ตลอดจนนิสัยความคิดอ่านและการทำงานให้ดีขึ้น กระทรวงมหาดไทยได้วางโครงการฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับความต้องการอันเนื่องมาแต่สถานการณ์ของประเทศและตัวบุคคล ส่วนหลักการก็ถือเอาสภาพภูมิศาสตร์และความตึงเครียดของสถานการณ์เป็นหลักกำหนดการฝึกอบรมก่อนหลัง การเลือกสรรผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นปลัดจังหวัดและนายอำเภอที่มีอายุไม่เกิน 59 ปี กรรมวิธีการฝึกอบรมนั้นเป็นแบบการนำอภิปรายเป็นส่วนใหญ่ มีการประชุมกลุ่ม และการประชุมเป็นคณะ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ากรรมวิธีการฝึกอบรมแบบใหม่ จะได้ผลยิ่งขึ้นถ้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมปัญหาต่าง ๆ ล่วงหน้าในเวลาพอสมควร และใช้เครื่องมือโสตทัศนศึกษาเข้าประกอบโดยเหมาะสมth
dc.description.abstractการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งกำหนดหลักสูตรวิชาวิธีดำเนินงานเพื่อให้เข้าถึงประชาชนไว้เป็นอันดับแรก และงานในด้านนโยบายจัดไว้เป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งนับว่าเป็นการขัดกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ควรจัดหลักสูตรเกี่ยวกับนโยบายอยู่ในลำดับแรก ๆ อันได้แก่ การเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ชายแดน และให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอรับเอานโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปปฏิบัติ อนึ่งในการประเมินผลการฝึกอบรมนั้นมิได้มีการตีความหมายของข้อมูลให้ได้ผลอย่างจริงจัง และข้อมูลที่ได้มาก็โดยวิธีส่งคำถามชุดแต่เพียงอย่างเดียว ควรใช้วิธีอื่นประกอบ เช่น วิธีทดสอบความรู้ความเข้าใจ วิธีสำรวจแบบไม่เป็นทางการ และวิธีสังเกตปฏิกิริยา เป็นต้น นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยมิได้วางโครงการล่วงหน้าในการติดตามผลในการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม แล้วจึงได้ตั้งกรรมการติดตามผลขึ้น ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก็เป็นไปโดยกว้างขวางจนเกินกว่าคณะกรรมการจะปฏิบัติได้หมด การติดตามผลจึงมิได้กระทำโดยทั่วถึงต่อเนื่องกัน ควรกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานติดตามผลให้แน่ชัด และควรจะได้วางแผนล่วงหน้า อย่างไรก็ดีอาจกล่าวได้ว่าการฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอตามโครงการที่ 1/2505 ของกระทรวงมหาดไทยได้รับผลเป็นที่พอใจแก่ทางราชการ.th
dc.format.extent149 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1068th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectกรมการปกครองth
dc.subject.lccHF 5549.5 .T7 ส46th
dc.subject.otherปลัดจังหวัด -- การฝึกอบรมth
dc.subject.otherนายอำเภอ -- การฝึกอบรมth
dc.titleการฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2505 ของกรมการปกครองth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b9072.pdf
Size:
3.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections