ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

dc.contributor.advisorจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก, 2489-th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:15:40Z
dc.date.available2014-05-05T09:15:40Z
dc.date.issued1998th
dc.date.issuedBE2541th
dc.descriptionMethodology: Correlation analysis, Multiple regression analysis, Path analysisth
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1998.th
dc.format.extentก-ญ, [182] แผ่น : ภาพประกอบ : 30 ซมth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.1998.14
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/923th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccLC 5808 .T5 ส16th
dc.subject.otherการศึกษาทางไกล -- การศึกษาเฉพาะกรณีth
dc.subject.otherผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- การศึกษาเฉพาะกรณีth
dc.subject.otherมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชth
dc.subject.otherมหาวิทยาลัยเปิด -- ไทยth
dc.titleปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชth
dc.title.alternativeFactors affecting success in getting Bachelor's Degree in distance education of the open university : a case study of Sukhothai Thammathirat Open Universityth
dc.typetext--thesis--doctoral thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelDoctoralth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-diss-b90992.pdf
Size:
3.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text