การวางแผนและการปฏิบัติตามแผน : การศึกษาเฉพาะกรณีการก่อสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดี

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorวุฒิชัย จำนงค์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:16Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:16Z
dc.date.issued1966th
dc.date.issuedBE2509th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509.th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องนี้มุ่งพิจารณาในด้านการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน ตามเทคนิคของการจัดการไม่ได้เน้นหนักไปทางเทคนิคการก่อสร้าง และการศึกษาก็จำกัดขอบเขต เฉพาะในงวดงานที่ 4 และที่ 5 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อจะทราบว่าบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างมีวิธีการดำเนินการที่ทันสมัย มีมาตรการทางการบริหารหรือการจัดการมากน้อยเพียงใดth
dc.description.abstractจากการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏว่า มีการขาดการวางแผนงาน ขาดการกำหนดวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนขาดกำหนดการและมาตรฐาน ทำให้การปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายมีแต่ประสิทธิผล แต่ขาดประสิทธิภาพและกระบวนการที่ดี ฉะนั้นในการก่อสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดีนี้มีข้อบกพร่องทั้งระบบงาน ผู้เขียนได้เสนอแนะข้อแก้ไขทั้งระบบ เริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบในการวางแผน ควรเป็นผู้มีความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างและได้รับการฝึกฝนอบรมในทางจัดการมาโดยเฉพาะ แล้วพิจารณาศึกษาลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดเวลาของงานแต่ละขั้น และแผนงานต้องมีการประสานกันระหว่างเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ควรจะได้มีการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าอันจะทำให้เป็นผลกระทบกระเทือนผลงาน ควรมีการกำหนดทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะใช้ในงานแต่ละชั้น เมื่อได้ทราบลักษณะงานนั้น ๆ และกำหนดการใช้ทรัพยากรแล้ว ควรใช้เทคนิค Critical Path Method มาดำเนินการวางแผนทั้งประกอบกับแผนงานที่เขียนบรรยายกระบวนการต่าง ๆ ด้วย แล้วสร้างกำหนดการของงานแต่ละช่วง การควบคุมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามโครงการ ถ้าปรากฏว่าผลงานไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงได้ทันท่วงทีth
dc.description.abstractผู้เขียนได้สรุปไว้ท้ายวิทยานิพนธ์ว่า จากการศึกษาโดยตลอดรวมทั้งข้อเสนอแนะบางประการจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทนี้ได้ถือเอาประสบการณ์และความเคยชิน สำหรับปฏิบัติการ มิได้คำนึงถึงการใช้วิธีการจัดการแผนใหม่เข้ามาประกอบ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสร้างกำหนดการและการควบคุม ตลอดจนการใช้เทคนิค.th
dc.format.extent116 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1084th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectโรงพยาบาลรามาธิบดี -- การวางแผนth
dc.subject.lccHD 37 ว43th
dc.subject.otherการวางแผนth
dc.titleการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน : การศึกษาเฉพาะกรณีการก่อสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดีth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b7126.pdf
Size:
3.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections