ลักษณะบ่งเฉพาะในภาพลักษณ์โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ์

dc.contributor.advisorวริยา ล้ำเลิศth
dc.contributor.authorณัฐิญา ศิลปอนันต์th
dc.date.accessioned2018-04-30T03:26:03Z
dc.date.available2018-04-30T03:26:03Z
dc.date.issued2014th
dc.date.issuedBE2557th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557th
dc.description.abstractปัจจุบันห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง มีการวางจำหน่ายสินค้าโดยบรรจุภัณฑ์มีความ คล้ายกับสินค้าประเภทเดียวกันของผู้ผลิตรายอื่น แม้จะใช้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันก็ตาม ทั้งนี้โดยทั่วไปผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อและตัดสินใจซื้อสินค้าโดยการจดจำลักษณะภายนอกในแบบโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริโภคที่ไม่รู้หนังสือ ไม่อาจแยกแยะความแตกต่างจากการอ่านชื่อทางการค้า ก็จะอาศัยการจดจำลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน เช่น รูปลักษณะ กลุ่มของสี เป็นต้น สิ่งที่ง่ายที่สุดที่ผู้บริโภคจะจำ ก็คือ บรรจุภัณฑ์ เมื่อบรรจุภัณฑ์มีความคล้ายกันแล้ว ย่อมสร้างความสับสนหลงผิดในการแยกแยะความแตกต่างแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าได้th
dc.description.abstractภาพลักษณ์โดยรวม (Trade Dress) เป็นลักษณะภายนอกทั้งหมดที่สร้างความจดจำให้กับ ผู้บริโภค และไม่ใช่สินค้าโดยตรง โดยบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในแปดประเภทของภาพลักษณ์โดยรวม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ไม่ได้บัญญัติให้ ภาพลักษณ์โดยรวม ประเภทบรรจุภัณฑ์ เป็นเครื่องหมายอันอาจขอยื่นจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ผลทาง กฎหมายคือ เจ้าของภาพลักษณ์โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ์มีสิทธิในการฟ้องคดีกับผู้กระทำการไม่ สุจริตได้ตามหลักการลวงขาย ซึ่งจะมีภาระการพิสูจน์ที่ยุ่งยากกว่าเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว เช่น ต้องพิสูจน์ว่ามีการใช้มาเป็นระยะเวลานาน แสดงหลักฐานการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เสนอพยานบุคคล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อพิพาทเกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ์ขึ้นสู่การพิจารณาคดีต่อศาล ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาการพิจารณาถึงลักษณะบ่งเฉพาะในภาพลักษณ์โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ์ของศาล และศึกษาว่าในกรณีที่ประเทศไทยบัญญัติให้ภาพลักษณ์โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องหมายแล้ว จะต้องมีขอบเขตของลักษณะบ่งเฉพาะทั้งลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากตัวเองและเกิดจากการใช้เพียงใดth
dc.description.abstractผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาลักษณะบ่งเฉพาะคุ้มครองภาพลักษณ์โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ และนำมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย เกิดเป็นข้อเสนอให้ แก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ให้ครอบคลุมถึงภาพลักษณ์โดยรวม ประเภทบรรจุภัณฑ์ และกำหนดขอบเขตของลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากตัวเองและเกิดจากการใช้ อันจะทำให้เกิดความชัดเจนในการคุ้มครองและพิสูจน์ภาพลักษณ์โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ์ต่อไป.th
dc.format.extent117 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherba187005th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3670th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการบรรจุหีบห่อth
dc.subject.otherบรรจุภัณฑ์th
dc.subject.otherบรรจุภัณฑ์ -- ไทยth
dc.titleลักษณะบ่งเฉพาะในภาพลักษณ์โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ์th
dc.title.alternativeThe distinctive of package trade dressth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ba187005.pdf
Size:
1.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections