การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหลากหลายในอาคารชุดระดับล่าง

dc.contributor.advisorสมพจน์ กรรณนุช, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorประดิษฐ ดีใจth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:54Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:54Z
dc.date.issued2011th
dc.date.issuedBE2554th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหลากหลายในอาคารชุดระดับ ล่าง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถและข้อจํากัดในการจัดการพื้นที่ชุมชนของโครงการ บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2ระยะที่1 ซึ่งเป็นอาคารชุดระดับล่างที่มีผู้อยู่อาศัยหลากหลายโดยใช้ แบบสอบถามเก็บข้อมูลตัวอย่าง 132 คน และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติและ เจ้าหน้าที่บริษัทบริหารโครงการ และการสังเกตการณ์ พบว่า มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในด้าน ความพอใจ อายุ เพศ รายได้ การศึกษา ภูมิลําเนาเดิม และสถานะการอยู่อาศัยมีอิทธิพลต่อความ คิดเห็นที่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การระดมการมีส่วนร่วมของบุคคลทุก ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึง และมีการปรับปรุงการบริหารจัดการth
dc.format.extent11, 94 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2011.12
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2003th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccGE 320 .T5 ป17 2011th
dc.subject.otherอาคารชุด -- แง่สิ่งแวดล้อมth
dc.subject.otherการจัดการสิ่งแวดล้อมth
dc.titleการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหลากหลายในอาคารชุดระดับล่างth
dc.title.alternativeCapacity and limitations for environmental management in low-cost condominium community with diverted residentsth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b172860.pdf
Size:
25.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections