การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาประชาบาล

dc.contributor.advisorไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorเถกิงศักดิ์ พัฒโนth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:16:55Z
dc.date.available2014-05-05T09:16:55Z
dc.date.issued1971th
dc.date.issuedBE2514th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2514.th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาค้นคว้าว่าการบริหารงานศึกษาประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามมูลเหตุข้อหนึ่งที่ว่า โอนให้ท้องถิ่นจัดทำเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงานศึกษาเพียงไรหรือไม่ และมีสาเหตุหรืออุปสรรคควรแก้ไขอย่างใด ศึกษาเฉพาะลักษณะโครงสร้างขององค์การและแง่วิธีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารการศึกษาประชาบาลตามตัวบทกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการควบคุมส่งเสริมของส่วนกลาง แสดงให้เห็นแนวความคิดเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในท้องถิ่น ความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะส่งเสริมหรือชักจูงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนจังหวัด อธิบายถึงฐานะของจังหวัดที่แตกต่างกันระหว่างฐานะราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านกิจการในหน้าที่ การจัดองค์การ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แสดงถึงความเป็นมาของการศึกษาประชาบาลโดยสังเขป พร้อมทั้งเหตุผลในการที่รัฐบาลกระจายอำนาจการจัดการศึกษาประชาบาลส่วนกลางให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาประชาบาลทั้งโดยตรงและโดยตัวแทน ตลอดนกล่าวถึงระเบียบแบบแผนและนโยบายของทางราชการในอันจะแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในตอนสุดท้ายได้เสนอแนะวิธีการอันจะให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทร่วมตามอุดมคติของการปกครองระบอบประชาธิปไตย.th
dc.format.extent185 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/993th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccLC 136 .T3 ถ51th
dc.subject.otherการศึกษาประชาบาลth
dc.subject.otherการศึกษาภาคบังคับ -- ไทยth
dc.titleการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาประชาบาลth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b11223.pdf
Size:
4.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections