การบริหารงานโครงการพัฒนากิจกรรมสตรี เด็ก และเยาวชน (สดย)

dc.contributor.advisorทัศนีย์ มุสิกไชย, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorพรทิพย์ จุลาณุกะth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:02Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:02Z
dc.date.issued1969th
dc.date.issuedBE2512th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2512.th
dc.description.abstractศึกษาวิเคราะห์ถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของสตรี เด็ก และเยาวชน (ส.ด.ย.) ของไทย โดยกล่าวถึงสภาพทั่วไปของชนบท และลักษณะของครอบครัวชนบทไทยรวมทั้งปัญหาในชนบทอันเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์โครงการพัฒนากิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน นับแต่ประวัติความเป็นมา ความมุ่งหมาย และเขตดำเนินงาน รวมทั้งวิเคราะห์แผนดำเนินงานแผนที่ 1 และแผนระยะที่ 2 วิเคราะห์การฝึกอบรมผู้นำสตรี ตลอดจนปัญหาในด้านการวางแผนงานโครงการ ว่ามีปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไร แล้ววิเคราะห์การบริหารงานโครงการ ส.ด.ย. ในปัญหาด้านการจัดหน่วยงาน ซึ่งผู้เขียนมุ่งศึกษาเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ส.ด.ย. ในส่วนกลางเป็นหลัก และวิเคราะห์การบริหารโครงการพัฒนากิจกรรม ส.ด.ย. ในปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการในทุกระดับ การพิจารณาคัดเลือกตัวเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยสำคัญในการบริหารงานด้านนี้ หลังจากนั้น ผู้เขียนศึกษาปัญหาต่าง ๆ ด้านประสานงานตามโครงการวิเคราะห์มูลเหตุของปัญหาการประสานงานพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ ส.ด.ย. ตลอดจนปัญหาการประสานงานภายในหน่วยงานและการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ตามโครงการ ส.ด.ย. รวมทั้งปัญหาในด้านอื่น ๆ.th
dc.format.extent226 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1027th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHT 147 .T3 พ17th
dc.subject.otherการพัฒนาชุมชนth
dc.titleการบริหารงานโครงการพัฒนากิจกรรมสตรี เด็ก และเยาวชน (สดย)th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b9401.pdf
Size:
5.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections