การประเมินผลโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

dc.contributor.advisorโกวิทย์ กังสนันท์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorธัญกมล ตั้งพรเจริญ, 2519-th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:12:02Z
dc.date.available2014-05-05T09:12:02Z
dc.date.issued2004th
dc.date.issuedBE2547th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004th
dc.format.extent11, 164 แผ่น ; 30 ซมth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/690th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติth
dc.subjectโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์th
dc.subject.lccJQ 1745 .A55C6 ธ113 2004th
dc.subject.otherการทุจริตและประพฤติมิชอบ -- ไทย -- ยโสธร -- การมีส่วนร่วมของประชาชนth
dc.titleการประเมินผลโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติth
dc.title.alternativeAn evaluation of the Civic Education and Community Relations Project of the Office of the National Counter Corruption Commission (ONCCC)th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineเทคโนโลยีการบริหารth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b150092.pdf
Size:
3.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections