การประยุกต์วิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

dc.contributor.advisorฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorเสรี เจริญศิริth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:10Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:10Z
dc.date.issued1971th
dc.date.issuedBE2514th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2514.th
dc.description.abstractผู้เขียนวิทยานิพนธ์มุ่งศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498-2509 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในด้านนี้มีความซาบซึ้งต่อวิชาการเพียงใด มีความขัดข้องใจ หรือมีโอกาสได้ประยุกต์วิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการปฏิบัติงานในชีวิตจริงเพียงใด มีอะไรที่เป็นปัญหาและข้อจำกัดในการประยุกต์วิชาการ และถ้าผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในสภาพที่ไม่อาจประยุกต์วิชาการได้นั้น เขามีความยุ่งยากเพียงไร.th
dc.description.abstractจากผลการศึกษาผู้เขียนสรุปไว้ดังนี้คือth
dc.description.abstract1. ผู้สำเร็จการศึกษาพึงพอใจต่อหน่วยงานเดิมก่อนเข้าศึกษานั้น ยอมรับและซาบซึ้งในทฤษฎีและวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์มากกว่า.th
dc.description.abstract2. ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีความข้องคับใจต่อวงการบริหารของไทยอยู่มากth
dc.description.abstract3. ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสและได้ประยุกต์วิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์มากและผู้ที่มีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมทั้งภายในและต่างประเทศมีโอกาสและได้ประยุกต์วิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้มากกว่า.th
dc.description.abstract4. ผู้ที่ไม่สามารถประยุกต์วิชาการได้นั้นไม่ได้แสดงความข้องคับใจออกมาเด่นชัดth
dc.description.abstract5. ในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อปริมาณความรับผิดชอบที่มีปริมาณมากแม้ประโยชน์ตอบแทนความรับผิดชอบนั้นจะน้อยก็ตามth
dc.description.abstract6. ในด้านการบังคับบัญชา ผู้สำเร็จการศึกษามีแนวโน้มเอียงรู้สึกชอบผู้บังคับบัญชาแบบอัตตาธิปไตยมากกว่า.th
dc.format.extent131 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1057th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.lccLG 395 .T3 ส57th
dc.subject.otherรัฐประศาสนศาสตร์ -- การศึกษาและการสอนth
dc.titleการประยุกต์วิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b10543.pdf
Size:
2.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections