การออกแบบระบบแปลงอย่างเร็วจากจำนวนเศษเหลือเป็นจำนวนตัวเลข

dc.contributor.advisorพิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorนรินทร์ เลิศประเสริฐth
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:28Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:28Z
dc.date.issued2012th
dc.date.issuedBE2555th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012th
dc.description.abstractระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems),ระบบประมวลผลที่เกี่ยวข้องกบภาพและเสียง , วงจรกรองสัญญาณเชิงเลข, วงจรการเข้ารหัสลับในปัจจุบันมีความรวดเร็วในการทำงานที่สูงขึ้น กว่าในอดีต งานเหล่านี้ต้องการหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งใน ด้านความเร็วในการคำนวณและประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เริ่มแรกที่ระบบเหล่านี้ มีการพัฒนาขึ้นมา มันใช้คณิตศาสตร์ในระบบจำนวนตัวเลข เข้ามาใช้เป็ นพื้นฐานการคำนวณ เพื่อแกปัญหาต่างๆ ซึ่งมีข้อดีคือมันสามารถขยายขนาดการคำนวณของตัวเลขได้ง่ายโดยการเพิ่ม ตัวเลขหลักใหม่เข้าไปในระบบเท่านั้นมันสามารถบอกปริมาณได้ด้วยค่าน้ำหนักประจำหลักของมัน จึงสามารถเปรียบเทียบ เรียงลำดับ จัดหมู่ได้สะดวก แต่ก็มีข้อเสียเพราะว่าค่าน้ำหนักประจำหลัก ของมันมีการส่งต่อไปยังหลักของตัวเลขข้างเคียง เรียกว่าตัวทด ตัวทดนี้จะเป็นตัวหน่วงการทำงาน ของการประมวลผลทางคณิตศาสตร์นั่นเอง ได้มีการนำจำนวนเศษเหลือขึ้นมาใช้งาน เนื่องจากจำนวนเศษเหลือมีคุณสมบัติที่ไม่ส่ง ค่าน้ำหนักประจำหลักไปยังจำนวนเศษเหลือข้างเคียงทำให้ไม่มีตัวทด เมื่อแต่ละหลักของจำนวน เศษเหลือไม่มีตัวทด มันจึงสามารถแยกกนประมวลผลได้โดยอิสระ ซึ่งเป็นการประมวลผลแบบขนาน ทำให้ได้ผลลัพธ์รวดเร็วกว่าระบบจำนวนตัวเลขแบบดั้งเดิม การประมวลผลด้วยจำนวน เศษเหลือจึงได้รับความนิยมและเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในงานประมวลผลที่ต้องการความเร็วสูง ที่มีการแข่งกับเวลา และต้องการความประหยัดพลังงานที่มีอยู่จากแต่จำนวนเศษเหลือก็มีข้อจำกัด อย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถบอกปริมาณได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น เราจะต้องแปลงจำนวนเศษเหลือ กลับมาเป็นจำนวนตัวเลขเสียก่อน จึงจะทราบค่าของมันได้ การแปลงจำนวนเศษเหลือเป็น จำนวนตัวเลขนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงทั้งในด้านทรัพยากรและเวลาในการแปลง งานวิจัยนี้จึงคิดค้นการ ออกแบบระบบแปลงอย่างเร็วจากจำนวนเศษเหลือเป็นจำนวนตัวเลขโดยอาศัยทฤษฎีเศษเหลือของจีนและการเปิ ดตาราง Look-Up ผลที่ได้คือ สามารถลดเวลาในการแปลงแต่ละครั้งได้เป็น ที่น่าพอใจth
dc.format.extent50 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/543th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.titleการออกแบบระบบแปลงอย่างเร็วจากจำนวนเศษเหลือเป็นจำนวนตัวเลขth
dc.title.alternativeThe design of fast conversion from residue number to normal mumberth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)th
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b179818.pdf
Size:
3.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections