การปกครองส่วนภูมิภาคของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดรูปแบบหน่วยปกครอง

dc.contributor.advisorประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorประสาร ทิพยเกษรth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:07Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:07Z
dc.date.issued1970th
dc.date.issuedBE2513th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2513.th
dc.description.abstractศึกษาเรื่องการจัดรูปแบบการปกครองในส่วนภูมิภาค หรือการปกครอง อาณาเขตในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช โดยเฉพาะการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล ซึ่งมีลักษณะรูปแบบคล้ายคลึงกับภาค โดยการวิเคราะห์ถึงมูลเหตุของการจัดตั้ง และการยุบเลิกมณฑลเทศาภิบาล ข้อดี และข้อจำกัดของการบริหารราชการในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบหน่วยปกครองระบบภาคของไทย เป็นการศึกษาวิวัฒนาการการปกครองส่วนภูมิภาคของไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้ว โดยชี้ให้เห็นว่าการจัดรูปการปกครองส่วนภูมิภาคของไทยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามหลักการ หรือทฤษฎีของระบอบการปกครองของประเทศด้วย โดยเฉพาะกรณีปัญหาการจัดรูปแบบหน่วยปกครองในส่วนภูมิภาคในรูปแบบภาค ซึ่งเป็นตัวแบบสำคัญที่นำมาใช้ศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ ในตอนนี้ผู้เขียนจึงมุ่งศึกษาเรื่องราวการจัดตั้งภาคโดยเฉพาะ แล้วศึกษาแนวความคิดที่จะปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคของไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวความคิดว่า จะนำเอารูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในแบบภาคหรือมณฑลเทศาภิบาลเดิมกลับมาใช้อีก โดยพิจารณาว่า มีข้อดีและข้อจำกัดต่อการบริหารราชการของประเทศเป็นส่วนรวมในลักษณะใดบ้าง รูปแบบหน่วยปกครองของราชการ บริหารส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมนั้นควรเป็นรูปแบบใดth
dc.format.extent213 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1048th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccJS 7402 .A2 ป17th
dc.subject.otherการบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาคth
dc.titleการปกครองส่วนภูมิภาคของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดรูปแบบหน่วยปกครองth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b9962.pdf
Size:
5.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections