มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและกำกับดูแลระบบการรับขนส่งสินค้าทางแม่น้ำระหว่างประเทศของไทย

dc.contributor.advisorวริยา ล้ำเลิศth
dc.contributor.authorณกรณ์ สายอุราชth
dc.date.accessioned2018-03-22T09:35:58Z
dc.date.available2018-03-22T09:35:58Z
dc.date.issued2013th
dc.date.issuedBE2556th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556th
dc.description.abstractการขนส่งสินค้าผ่านทางแม่น้ำระหว่างประเทศเป็นการขนส่งสินค้าที่เป็นวิธีการที่ได้รับความนินมเป็นเวลามาช้านานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยที่การขนส่งทางแม่น้ำนั้นก็ขนส่งทางแม่น้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ ทางทะเล ทางลำคลองและเป็นการขนส่งที่สามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งสินค้าได้เป็นอันมากซึ่งเป็นวิธีการขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยมเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่น ซึ่งในอดีตการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำ ก็จะเป็นการขนส่งสินค้าหรือการขนส่งคนโดยสารโดยการใช้เรือที่มีขนาดเล็กๆ เพียงเท่านั้น แต่ต่อมานับจนถึงปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการการเดินเรือเพื่อการขนส่งสินค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเรือ ขนาด หรือลักษณะ ของเรือที่เดินเรือขนส่งสินค้าในแม่น้ำระหว่างประเทศก็มีการเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละประเทศร่วมมือกันในการร่างหรือกำหนดกฏเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อใช้บังคับกับการเดินเรือเพื่อการขยส่งสินค้าทางแม่น้ำระหว่างประเทศth
dc.description.abstractเมื่อการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภทยิ่งขึ้น โดยอาจใช้ในการขนส่งสินค้าธรรมดาทั่วไป เช่น หิน ทราย ปูนซีเมนต์ ข้าว น้ำตาล แป้งมันสำปะหลัง แร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น หรือจะเป็นสินค้าที่เป็นอันตราย เช่น น้ำมัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีที่มีลักษณะอันตราย เป็นต้น ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรภายในประเทศต่างๆได้มีการตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมแลพกำกับดูแลการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้าth
dc.description.abstractแต่ทั้งนี้ในการเดินเรือเพื่อการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำระหว่างประเทศนั้นมีหลักการที่มีความแตกต่างจากการเดินเรือเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลเนื่องจากแม่น้ำที่ไหล่ผ่านหรืออยู่ในเขตดินแดนของรัฐใด รัฐนั้นก็มีสิทธิเหนือแม่น้ำนั้นอย่างสมบูรณ์ รัฐนั้นก็สามารถในแม่น้ำดังกล่าวในการเดินเรือ เพื่อการขนส่งสินค้าที่อยู่ในเขตดินแดนของตนเองอย่างเต็มที่ได้ แต่ทั้งนี้ก็ไม่สามารถเดินเรือเพื่อการขนส่งสินค้าผ่านแม่น้ำที่อยู่ในเขตดินแดนของรัฐอื่นได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นแม่น้ำสายเดียวกันก็ตาม หากรัฐชายฝั่งที่แม่น้ำสายนั้นไหลผ่านต้องการเดินเรือเพื่อการขนส่งสินค้าผ่านในเขตน่านน้ำของรัฐอื่น ก็จพต้องทำความตกลงกันให้รัฐที่เข้าร่วมมีการลงนามให้สามารถเดินเรือเพื่อการขนส่งสินค้าผ่านแม่น้ำนั้นได้ในเขตแดนของรัฐอื่นๆได้th
dc.format.extent215 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherba185729th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3656th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการเดินเรือth
dc.titleมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและกำกับดูแลระบบการรับขนส่งสินค้าทางแม่น้ำระหว่างประเทศของไทยth
dc.title.alternativeLegal measures for control and supervision shipment on international river of Thailandth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.disciplineนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ba185729.pdf
Size:
12.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections