บทบาทของหัวหน้าส่วนแผนงานในการวางแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

dc.contributor.advisorสุรชัย สุพโปฎก, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสมชาย วัฒนาth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:33Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:33Z
dc.date.issued1972th
dc.date.issuedBE2515th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2515.th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนแผนงานในการวางแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ และการแก้ปัญหาเหล่านั้น จากการศึกษาบทบาทของหัวหน้าส่วนแผนงานในการวางแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบว่า ตามอำนาจหน้าที่แล้ว หัวหน้าส่วนแผนงานเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญมากผู้หนึ่ง คือ ในการวางแผนเร่งรัดพัฒนาชนบท หัวหน้าส่วนแผนงานมีบทบาทในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำโครงการ จัดลำดับความสำคัญของโครงการ จัดทำงบประมาณเหล่านี้เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติปรากฏว่าหัวหน้าส่วนแผนงานยังมิได้มีบทบาทดังกล่าวเท่าใดนัก ส่วนใหญ่แล้วทำหน้าที่ด้านการติดต่อ รวบรวมโครงการและงานด้านธุรการ ทั้งนี้เพราะงานบริหารงานเร่งรัดพัฒนาชนบท มีลักษณะเป็นการบริหารงานของส่วนกลาง ลักษณะการจัดองค์การเพื่อการวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดยังไม่เหมาะสม และคุณวุฒิ ประสบการณ์และอาวุโสในทางราชการของหัวหน้าส่วนแผนงานยังไม่พอเพียงที่จะปฏิบัติหน้าที่วางแผนth
dc.description.abstractผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 4 ประการคือ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทควรกระจายอำนาจในการวางแผนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้น ควรดำเนินการพัฒนาความสามารถในการวางแผนของหัวหน้าส่วนแผนงาน ควรมีการเปลี่ยนแปลงองค์การที่รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด และควรมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการโครงการพัฒนาระดับจังหวัดth
dc.format.extent104 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1148th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทth
dc.subject.lccHD 85 ส16th
dc.subject.otherองค์การบริหารส่วนจังหวัด -- การวางแผนth
dc.subject.otherการวางแผนth
dc.titleบทบาทของหัวหน้าส่วนแผนงานในการวางแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b7403.pdf
Size:
2.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections