การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

dc.contributor.advisorจำลอง โพธิ์บุญth
dc.contributor.authorจิรนนท์ พุทธาth
dc.date.accessioned2019-06-12T09:18:00Z
dc.date.available2019-06-12T09:18:00Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 3 ทางเลือก ได้แก่ 1) คือ ไม่นำยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใช้ 2) คือ มีการนำยุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์มาใช้ และ 3) คือ นำยุทธศาสตร์ทั้งหมดมาใช้ การประเมินใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) โดยการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก ผลการศึกษาพบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรีมากที่สุด เนื่องจากก่อให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการจ้างงาน ส่งผลให้ เศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีมีการพัฒนาเติบโตยิ่งขึ้น และมีผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่รุนแรง มาตรการที่สำคัญในการป้ องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น เตรียมความพร้อมและมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ การควบคุมดูแลและจัดระเบียบแรงงานจากภายนอกเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและความขัดแย้ง และการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมth
dc.format.extent326 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb190465th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4444th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งเเวดล้อม -- ไทย -- กาญจนบุรีth
dc.subject.otherการป้องกันมลพิษ -- ไทย -- กาญจนบุรีth
dc.subject.otherการพัฒนาเศรษฐกิจ -- แง่สังคม -- ไทย -- กาญจนบุรีth
dc.subject.otherการพัฒนาเศรษฐกิจ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- กาญจนบุรีth
dc.titleการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีth
dc.title.alternativeStrategic environmental assessment (SEA) for special economic zone (SEZ) development strategy : a case study of Kanchanaburi Proviceth
dc.typetext--thesis--master thesisen
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b190465.pdf
Size:
5.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
full text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections