หลักการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในระบอบลิขสิทธิ์ผ่านมิติเศรษฐศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม

dc.contributor.advisorวริยา ล้ำเลิศth
dc.contributor.authorจตุพล เจริญรื่นth
dc.date.accessioned2022-11-15T04:55:24Z
dc.date.available2022-11-15T04:55:24Z
dc.date.issued2021th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ด.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2564th
dc.description.abstract ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Originality) ถือเป็นหลักการที่สำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาถึงงานสร้างสรรค์ในแต่ละประเภทที่แสดงออกมาของผู้สร้างสรรค์ ว่างานที่สร้างสรรค์ขึ้นจะได้รับความคุ้มครองเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศหรือไม่ ซึ่งหลักการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และระดับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลทำให้ในหลายประเทศได้มีการกำหนดความเหมือนหรือความแตกต่างกันอันส่งผลกระทบต่อการตีความ การที่จะยึดถือว่าสิ่งใดควรเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญ หรือส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐานในการที่จะมองภาพเหล่านี้ให้เกิดความชัดเจน และรวมไปถึงการที่แต่ละประเภทของงานลิขสิทธิ์ก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และระดับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถที่จะมองทางด้านหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเป็นการเฉพาะ ดังนั้นจึงควรมีหลักเกณฑ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือศาลสามารถใช้ดุลพินิจโดยผ่านมุมมองที่เกี่ยวข้องกับมิติเศรษฐศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อเสนอแนวทางที่จะนำมาพัฒนาหลักการในเรื่องความคิดริเริ่มของงานอันมีลิขสิทธิ์ในระบอบลิขสิทธิ์ผ่านมิติเศรษฐศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาให้เป็นหลักการร่วมกันของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายth
dc.description.abstractOriginality is an important principle to be taken in consideration when each type of creative work is depicted by a creator whether it is protected as a copyrighted work under international law and National Law. Originality is an important element in protecting copyrighted works. However, there is no firm criteria for originality and a level of creativity in both international law and the copyright laws of different countries. Hence, it results in many countries having their own definition of similarity or difference that affects interpretation. Adhering to whatsoever significant criterion, any impact on norm to look at these images that brings about clarity as well as various works of art having difference in originality and level of creativity cannot lead to inability to view based on any particular criterion. Therefore, in order to determine criteria of originality for any relevant organizations or court to exercise discretion through perspectives toward the dimension of economics, society and culture. In addition, a proposal on developing criteria of originality of copyrighted works in the copyright system through the dimension of economics, society and culture is aimed to make for the development of the common principle of originality of creators whose creative works are legally copyrighted.th
dc.format.extent344 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb214313th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6087th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectความคิดริเริ่มth
dc.subjectระบอบลิขสิทธิ์th
dc.subjectระบอบลิขสิทธิ์มิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมth
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherความคิดสร้างสรรค์th
dc.subject.otherลิขสิทธิ์ -- ไทยth
dc.subject.otherลิขสิทธิ์ -- การคุ้มครองth
dc.titleหลักการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในระบอบลิขสิทธิ์ผ่านมิติเศรษฐศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมth
dc.title.alternativeDoctrine of originality in copyright regime through, economics, social and cultural dimensionsth
dc.typetext--thesis--doctoral thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelDoctoralth
thesis.degree.nameนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b214313.pdf
Size:
3.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: