การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจสังคมในการจัดการขยะแบบสหการของเทศบาลในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

dc.contributor.advisorวิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorมนูญ หวันหยีth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:28Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:28Z
dc.date.issued1995th
dc.date.issuedBE2538th
dc.descriptionMethodology: Frequencyth
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม.(พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538.th
dc.description.abstractขยะเป็นผลจากการผลิตทางอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนหนาแน่น เช่น เขตเทศบาล สุขาภิบาล เป็นต้น ขยะจึงเป็นภาระขององค์กรชุมชนที่จะต้องกำจัดเพื่อมิให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหลายเทศบาลกำลังมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดความร่วมมือจากประชาชน ทั้งในขั้นการรวบรวมและการกำจัด และโดยเหตุที่ความร่วมมือดังกล่าวนั้น มีรากฐานมาจากทัศนคติและแนวประพฤติของคนในชุมชนเป็นสำคัญ ดังนั้นการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจสังคมในการจัดการขยะแบบสหการของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของชุมชนด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความเป็นไปได้ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประสานการให้บริการในรูปแบบ "สหการ" อันจะนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการร่วมกันจัดการขยะของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เทศบาลเมืองสมุทรสาคร เทศบาลตำบลกระทุ่มแบน และเทศบาลตำบลอ้อมน้อย.th
dc.format.extent10, 112, [46] แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 30 ซมth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.1995.65
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1837th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการจัดการขยะth
dc.subjectการจัดการขยะแบบสหการของเทศบาลในเขตจังหวัดสมุทรสาครth
dc.subject.lccTD 789 .T52S23 ม15th
dc.subject.otherขยะ -- ไทย -- สมุทรสาคร -- การจัดการth
dc.titleการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจสังคมในการจัดการขยะแบบสหการของเทศบาลในเขตจังหวัดสมุทรสาครth
dc.title.alternativeSocio-economic feasibility study of joint garbage management in municipal areas of Samutsakorn Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth
thesis.degree.disciplineพัฒนาสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b32276.pdf
Size:
3.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections