ปัญหาการบริหารงานส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเทศไทย

dc.contributor.advisorไพเราะ ไพรอนันต์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorศิริ ผาสุกth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:35Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:35Z
dc.date.issued1968th
dc.date.issuedBE2511th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2511.th
dc.description.abstractเป็นการศึกษาการบริหารงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมของรัฐ เฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งในรูปที่เป็นตัวบทกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษาการบริหารงานตามแผนทั้งในรูปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และศึกษาการบริหารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเท่านั้น ส่วนปัญหาการบริหารอื่น ๆ ผู้เขียนมิได้นำมากล่าวถึง.th
dc.description.abstractจากผลการศึกษาปรากฏว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรรมทำให้อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลเกษตรเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อุตสาหกรรมเหล่านี้แทบทั้งหมดเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งมักประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านตลาด เงินทุน และเทคนิค ฯลฯ ทำให้ต้นทุนสูง รัฐจึงจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือส่งเสริม แต่ในการบริหารงานส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมของรัฐก็มีอุปสรรคและปัญหาหลายประการ คือ.-th
dc.description.abstract1. ปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติได้แสดงความมุ่งหมายส่งเสริม โดยการช่วยเหลือทางวิชาการ การเงิน ตลาดและอื่น ๆ โดยมีพระราชบัญญัติให้สิทธิพิเศษแก่อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในด้านการยกเว้นภาษีเงินได้และลดภาษีการนำวัตถุดิบและเครื่องจักรเข้า ส่วนอุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งเกิดขึ้นเองและมีขนาดต่ำกว่าที่ระบุไว้ไม่ได้รับการยกเว้นเลย นอกจากนี้การกู้เงินต้องมีอสังหาริมทรัพย์เป็นประกันทำให้อุตสาหกรรมขนาดย่อมจำนวนมากไม่สามารถกู้ยืมได้ สมควรที่รัฐบาลจะได้ยกเว้นภาษีอากร และหาทางช่วยในด้านการเงินแก่อุตสาหกรรมประเภทนี้ด้วย ควรจะได้มีการสำรวจวิจัยทางอุตสาหกรรม ทั้งในด้านวัตถุดิบ ทางเกษตรกรรม ทางตลาดและอุปสรรคในการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดทั้งการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านนโยบายอื่น ๆ ซึ่งผู้เขียนได้เสนอแนะไว้อย่างละเอียดในวิทยานิพนธ์th
dc.description.abstract2. การบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เนื่องจากงานส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการ การบริหารงานจึงจำเป็นต้องจัดทำในรูปของคณะกรรมการ เพื่อให้มีการประสานงานกันอย่างดี แต่มีคณะกรรมการพิเศษเฉพาะกรณีหลายคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ทำงานซ้ำกันอยู่มาก ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลา ควรยุบเพื่อรวมกันเป็นคณะกรรมการเดียวและควรให้มีผู้แทนของสมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย.th
dc.description.abstract3. การแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังไม่เหมาะสม ควรจะได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการเสียใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินงานโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เขียนก็ได้เสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการไว้ในวิทยานิพนธ์นี้แล้ว.th
dc.format.extent168 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1159th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectอุตสาหกรรมth
dc.subjectการบริหารth
dc.subjectกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมth
dc.subjectกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม -- การจัดส่วนราชการth
dc.subjectบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยth
dc.subject.lccHD 2346 .T3 ศ37th
dc.subject.otherธุรกิจขนาดย่อม -- ไทยth
dc.subject.otherการส่งเสริมอุตสาหกรรม -- ไทย -- การบริหารth
dc.subject.otherอุตสาหกรรม -- ไทยth
dc.titleปัญหาการบริหารงานส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเทศไทยth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b7690.pdf
Size:
3.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections