การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทหารผ่านศึกภาคเหนือของหน่วยเคลื่อนที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

dc.contributor.advisorปถม ชาญสรรค์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorไชยวัฒน์ สุพัฒนานนท์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:09Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:09Z
dc.date.issued1968th
dc.date.issuedBE2511th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2511.th
dc.description.abstractองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่ออกไปปฏิบัติการในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา ยกเว้นภาคเหนือซึ่งเพิ่งจะมีการส่งหน่วยเคลื่อนที่ไปปฏิบัติการเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2510 นี้เอง จังหวัดที่ออกไปปฏิบัติงานภาคเหนือมี 6 จังหวัด คือ ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย น่าน และเพชรบูรณ์th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ขององค์การทหารผ่านศึกในการจัดส่งหน่วยเคลื่อนที่ออกไปปฏิบัติงานก็เพื่อดำเนินการด้านจิตวิทยา และด้านการต่อต้านการแทรกซึมบ่อนทำลาย ซึ่งก็นับว่าได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ คือ ทำให้ทหารผ่านศึกมีความพอใจ มีขวัญดีขึ้น เนื่องจากรู้สึกว่าทางราชการมิได้ทอดทิ้ง และรู้สึกภาคภูมิใจที่ผู้ใหญ่ฝ่ายทหารไปเยี่ยมเยียน จึงเกิดความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลth
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้ได้มุ่งศึกษาถึงสิ่งสำคัญเกี่ยวกับทหารผ่านศึก 5 ประการ คือ.-th
dc.description.abstract1. ลักษณะและสถานภาพทั่วไปของทหารผ่านศึกในท้องที่ 6 จังหวัด ปรากฎว่าส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน อาชีพหลักคือการทำนา มักเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ และมักจะขาดแคลนที่ดินสำหรับทำกินของตนเอง.th
dc.description.abstract2. การที่มีหน่วยเคลื่อนที่ออกไปปฏิบัติการทำให้ทหารผ่านศึกใน 6 จังหวัดนี้ได้รับบริการสงเคราะห์ และได้ทราบถึงสิทธิอันพึงได้รับเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 67 เปอร์เซ็นต์th
dc.description.abstract3. ด้านการร่วมมือและการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนปกครองท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกส่วนภูมิภาค ปรากฎว่าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี แต่การประสานงานกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกส่วนกลางนั้นยังกระทำไม่ได้เต็มที่ ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องบุคคลth
dc.description.abstract4. ทหารผ่านศึกในภาคเหนือไม่ทราบถึงสิทธิอันพึงได้ของตน เหตุเพราะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกภาคนี้ขาดการประชาสัมพันธ์ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งการคมนาคมไม่สะดวก จึงรู้สึกว่าบริการที่จะได้รับไม่คุ้มกันกับเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการ.th
dc.description.abstract5. จำนวนทหารผ่านศึกที่อยู่ในวัยจะเป็นกำลังให้ประเทศชาติได้มีจำนวนสูงพอสมควร ซึ่งส่วนมากมีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีความเต็มใจที่จะรับใช้ประเทศชาติ.th
dc.format.extent247 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1053th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectวิจัยth
dc.subjectองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกth
dc.subject.lccUB 359 .T3 ช96th
dc.subject.otherทหารผ่านศึก -- การประเมินth
dc.titleการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทหารผ่านศึกภาคเหนือของหน่วยเคลื่อนที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b11282.pdf
Size:
5.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections