การบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ทหารและครอบครัวทหารที่ไปช่วยสหประชาชาติทำการรบ ณ ประเทศเกาหลี

dc.contributor.advisorขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorทิพย์สุดา ศรลัมพ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:00Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:00Z
dc.date.issued1971th
dc.date.issuedBE2514th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2514.th
dc.description.abstractรัฐบาลได้จัดตั้งมูลนิธิช่วยทหารและครอบครัวทหารที่ไปช่วยสหประชาชาติ ทำการรบ ณ ประเทศเกาหลีขึ้นเมื่อ พ.ศ.2493 แต่การปฏิบัติงานของมูลนิธิไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยสมบูรณ์ วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของมูลนิธินี้เพื่อจะทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทราบถึงกลไกในการปฏิบัติงานสงเคราะห์ว่ามีการประสานงาน การสังคม การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาที่ได้ประสบมาในการปฏิบัติงานth
dc.description.abstractผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ๆ หลายประการที่ควรจะได้ปรับปรุงแก้ไข คือ ปัญหาในการดำเนินงานทั่วไป ปัญหาในการประสานงาน ปัญหาในด้านตัวบุคคล และปัญหาในการปฏิบัติงานth
dc.description.abstractข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินงานทั่วไป คือ ควรมีการติดตามและประเมินผลงาน มีการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว และปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ เกี่ยวกับการประสานงานนั้นควรจะมีการประสานงานกับองค์การอื่น ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน และเกี่ยวกับด้านตัวบุคคลนั้นควรมีการพิจารณาโดยละเอียดและรอบคอบให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานจริง ๆ เพราะผู้ที่ปฏิบัติงานสงเคราะห์นี้จะเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานกับทหารและครอบครัว และควรให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ.th
dc.format.extent124 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1018th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการสงเคราะห์ครอบครัวth
dc.subjectสวัสดิการทหารth
dc.subject.lccUC 245 .T3 ท36th
dc.subject.otherทหาร -- การสงเคราะห์th
dc.titleการบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ทหารและครอบครัวทหารที่ไปช่วยสหประชาชาติทำการรบ ณ ประเทศเกาหลีth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b11038.pdf
Size:
2.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections