การศึกษาปัจจัยเพื่อลดอุบัติเหตุการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานบางซื่อ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

dc.contributor.advisorสมพงศ์ เกษมสิน, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสหายราษฎร์ ณ นครพนมth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:20Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:20Z
dc.date.issued1969th
dc.date.issuedBE2512th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2512.th
dc.description.abstractการส่งเสริมการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงนั้น นายจ้างจะต้องจัดให้มีการใช้แรงงานอย่างเต็มที่ ถูกต้อง และอัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อย มาตรการที่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเห็นว่าสำคัญและได้พิสูจน์ไว้แล้วได้แก่ การฝึกอบรมคนงานให้รู้จักวิธีทำงานและใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง การปรับปรุงสภาพโรงงานและสภาพเครื่องมือเครื่องจักร การจัดสภาพการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งเรียกรวมได้ว่าการคุ้มครองแรงงานให้เพียงพอ ผู้เขียนจึงได้ศึกษาโรงงานบางซื่อ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เพื่อดูว่าโรงงานแห่งนี้ได้จัดปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวหรือไม่ ถ้าจัดจัดในลักษณะใดและเหมาะสมเพียงใด โดยผู้เขียนวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยเกี่ยวกับการฝึกอบรมคนงาน ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพของโรงงาน การปรับปรุงสภาพเครื่องมือเครื่องจักร การพัฒนาตัวบุคคล การดำเนินการเพื่อสุขภาพอนามัยตลอดจนบรรยากาศแวดล้อม การคุ้มครองความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในตอนท้ายผู้เขียนได้สรุป และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุที่สำคัญที่บริษัทควรพิจารณา ปัญหาเหล่านั้นได้แก่ การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานซึ่งบริษัทควรสรรหาคนงานที่มีความรู้ มีทักษะ และมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ ปัญหาการฝึกอบรมซึ่งขอบเขตการฝึกอบรมของบริษัทกว้างขวางเกินไป สภาพการทำงาน ซึ่งมีฝุ่นละอองมาก มีความร้อนสูง ทำให้เกิดอารมณ์เสียและเกิดความผิดพลาดในการทำงาน และปัญหาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและวินัยของคนงาน ซึ่งมีพฤติกรรมต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมักปฏิบัติงานไปตามถนัดไม่สวมเครื่องป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน ทำให้เป็นปัญหาในการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานth
dc.format.extent136 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1097th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการคุ้มครองแรงงานth
dc.subjectบริษัทปูนซีเมนต์ไทย. โรงงานบางซื่อth
dc.subject.lccHD 7269 .C38 ส19th
dc.subject.otherอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม -- ไทยth
dc.titleการศึกษาปัจจัยเพื่อลดอุบัติเหตุการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานบางซื่อ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัดth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b7372.pdf
Size:
2.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections