การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน

dc.contributor.advisorอมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:14Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:14Z
dc.date.issued1967th
dc.date.issuedBE2510th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510.th
dc.description.abstractความมุ่งหมายในการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหูเป็นตาของรัฐบาล หรือเป็นมือของฝ่ายบริหารในการปกครองตำบลและหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดแนวความคิด และความพยายามที่จะปูพื้นฐานประชาธิปไตยขั้นมูลฐานในระดับหมู่บ้านอีกด้วย ส่วนความมุ่งหมายในการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนปัจจุบัน ก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยแก่ประชาชนโดยการปฏิบัติ จากการศึกษาปรากฎว่าการเลือกตั้งสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและในปัจจุบันไม่บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีปัญหาและข้ออุปสรรคบางประการในการเลือกตั้ง ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้ง และระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านth
dc.description.abstractปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้เขียนได้เสนอแนะข้อแก้ไข โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับวิธีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้เขียนให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนลับเพื่อให้ได้ผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนนิยมรักใคร่ ส่วนกำนันก็คงเป็นไปตามวิธีเลือกตั้งทางอ้อมเช่นเดิม เพราะเมื่อได้ผู้ใหญ่บ้านดีแล้วก็สามารถเลือกกำนันดีได้ ในด้านคุณวุฒิของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ควรไม่ต่ำกว่าประโยคประถมศึกษาปีที่ 4 ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งควรกำหนดได้ประมาณคราวละ 4 หรือ 5 ปี ฐานะ ผลประโยชน์ ของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากรัฐบาลจะจัดหลักสูตรอบรมตามโครงการพัฒนาพลเมืองระบอบประชาธิปไตยให้เหมาะสม แล้วควรเร่งรัดส่งเสริมประถมและมัธยมศึกษาให้แพร่หลายในท้องถิ่นมากขึ้น ในด้านการฝึกอบรมข้าราชการ ควรมีโครงการพัฒนาข้าราชการระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกับโครงการของประชาชน เพื่อช่วยให้ข้าราชการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและการบริหารของประเทศมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ผู้เขียนเห็นว่าการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การปกครองตนเองของท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย.th
dc.format.extent210 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1077th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccJS 7407 .A4 ถ17th
dc.subject.otherกำนัน -- การเลือกตั้งth
dc.subject.otherผู้ใหญ่บ้าน -- การเลือกตั้งth
dc.titleการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b10492.pdf
Size:
5.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections