วิเคราะห์นโยบายประชานิยมโดยใช้อิทธิพลของสินค้าฟรีที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

dc.contributor.advisorทองใหญ่ อัยยะวรากูลth
dc.contributor.authorอดิศักดิ์ อดุลธรรมวิทย์th
dc.date.accessioned2018-07-18T09:37:43Z
dc.date.available2018-07-18T09:37:43Z
dc.date.issued2017th
dc.date.issuedBE2560th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560th
dc.description.abstractงานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟรีภายใต้บริบทของบรรทัดฐานทางสังคม ในส่วนแรกจะเป็นการศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีโดยใช้การวิจัยเชิงทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มโดยการตั้งราคาสินค้า 4 รูปแบบ สินค้าที่ใช้ทดลองคือช็อคโกแลต 2 ยี่ห้อ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจเลือกซื้อช็อคโกแลตยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพียงยี่ห้อเดียว โดยผู้วิจัยจะทดลองลดราคาช็อคโกแลตทั้ง 2 ยี่ห้อลงอย่างละเท่าๆกัน ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งช็อคโกแลตยี่ห้อหนึ่งมีราคาเป็นศูนย์และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์ของสินค้าทั้งสองยี่ห้อ ผลการทดลองพบว่าสัดส่วนอุปสงค์ของสินค้าทั้งสองยี่ห้อจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเมื่อระดับราคาของสินค้าทั้งสองยี่ห้อมากกว่าศูนย์ แต่เมื่อได้ลดราคาสินค้ายี่ห้อหนึ่งเป็นศูนย์แล้ว อุปสงค์ของสินค้าฟรีจะมากกว่าอุปสงค์ของสินค้าอีกยี่ห้อหนึ่งที่ไม่ฟรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ถัดมาในส่วนของการศึกษาเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม จะใช้การวิจัยเชิงทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง 90 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีผู้สังเกต (พื้นที่เปิด) และไม่มีผู้สังเกต (พื้นที่ปิด) ผลการทดลองพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่ม ผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มแรก (มีผู้สังเกต) จะหยิบสินค้าในปริมาณที่น้อยกว่า เนื่องจากอยู่ต่อหน้าผู้อื่นจึงต้องแสดงตนตามบรรทัดฐานของสังคมไทยคือ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะแบ่งปันสินค้าให้ผู้เข้าร่วมทดลองรายอื่นๆ ขณะที่กลุ่มที่ไม่มีผู้สังเกตสามารถหยิบสินค้าได้มากตามต้องการ th
dc.description.abstractThis paper is made for learning consumer’s behavior in context of free good and social norm. First for free good, I carry out a field experiment that sell 2 chocolates in 4 conditions of price. 200 Participants can choose only 1 of 2 chocolates and the price is decreasing through the condition. In condition 4, one of chocolate is free and the other still requires some of money. The study suggests when the price is zero, demand of the free good is significantly increasing comparing with when it has price suggesting existing of zero price effect. The latter for social norm, the experiment is conducted for 90 participants divided into 2 groups. Participants can take chocolate as many as they want but the first group must pick in public while the latter group is out of sight. Not surprisingly, the first group takes the chocolate significantly less than the second group because they confront many people, then, they must keep their image that they are a kind person (take a few free goods for other persons will have more free goods) while the second group only themselves know how much they take.th
dc.format.extent63 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb199710th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3785th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectสินค้าฟรีth
dc.subjectการลดราคาสินค้าth
dc.subjectการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์th
dc.subjectบรรทัดฐานทางสังคมth
dc.subject.otherพฤติกรรมผู้บริโภคth
dc.titleวิเคราะห์นโยบายประชานิยมโดยใช้อิทธิพลของสินค้าฟรีที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภคth
dc.title.alternativeZero-price effect and consumer behavior : A reflection on the populist policiesth
dc.typetext--thesis--master thesis
mods.genreThesis
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาการเศรษฐกิจth
thesis.degree.disciplineเศรษฐศาสตร์ธุรกิจth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b199710e.pdf
Size:
2.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections