• Thumbnail

  "นิด้า" ปั้นโครงการ "YES for YOU" ปลุกพลังเยาวชนรุ่นใหม่ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท บางกอกโพสต์, 2017-08-30)

  นิด้าได้จัดทำหลักสูตร Youth Empowerment for Shaping the future (YES) หรือ YES for YOU ขึ้น เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเข้าใจในตนเอง เห็นคุณค่าและความสามารถของตัวเอง รวมทั้งสามารถกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิต บริหารจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการรับมือกับสภาพแวดล้อมหรือเผชิญสิ่งเร้าของปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
 • Thumbnail

  Big Data อาจไม่ถูกต้องเสมอไป : กรณีศึกษาจาก Nokia (1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-08-30)

  ในการประชุมว่าด้วยการบันเทิงและการออกแบบทางเทคโนโลยีชื่อดังของโลกหรือ TED ได้เชิญ Dr.Tricia Wang จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนดีเอโก ในสหรัฐอเมริกา เขาเป็นนักวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาทางด้านเทคโนโลยี สิ่งที่น่าสนใจที่เขาได้กล่าวถึงในงานคือ เรื่องการทำนายจากข้อมูลที่เขาเคยทำวิจัยในปี ค.ศ.2009 ให้กับโนเกีย บริษัทโทรคมนาคมจากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งโนเกียนั้นถือว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกก็ว่าได้
 • Thumbnail

  กลุ่มคน GEN Y : ติดหนี้สินง่าย-เร็ว 

  ไชยา ยิ้มวิไล (บริษัท สยามรัฐ, 2017-08-28)

  ประเด็นปัญหาของปัญหาสังคมยุคใหม่นั้น ต้องยอมรับว่า "เด็กรุ่นใหม่"นั้น"ไม่ค่อยมีความรู้-ความเข้าใจ"ถึง"คุณค่าของเงินทอง-ทรัพย์สิน" ตลอดจน "ประวัติศาสตร์-ขนมธรรมเนียมประเพณี" จนเลยไปถึง"คุณธรรม-จริยธรรม-ศีลธรรม" และต้องยอมรับอีกข้อหนึ่งว่า "เด็กไทยยุคใหม่ฟุ้งเฟ้อ" มีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ไม่มีการวางแผนทางการเงินและสามารถเข้าถึงช่องทางการเงินได้ง่าย และสิ่งที่ตามมาคือ "รายได้ไม่พอรายจ่าย" จนทำให้สถานการณ์กลุ่มหนี้ในปัจจุบันกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติในอนาคต
 • Thumbnail

  การชี้เป้าคนยากจนในประเทศไทย 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-08-28)

  รัฐบาลไทยได้ดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 อีกครั้งหลังจากได้มีการทำมาก่อนหน้านี้ในปี 2559 เพื่อรวบรวมและเฟ้นหาข้อมูลเพื่อให้ภาครัฐได้มีฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย อย่างไรก็ดี (ด้วยความเห็นของผู้เขียน) มีโอกาสสูงมากที่ตัวเลขผู้ลงทะเบียนคนจนเหล่านี้จะไม่ได้มีผู้ที่ยากจนจริงอยู่เป็นจำนวนมาก ด้วยสาเหตุหลายๆ ประการ
 • Thumbnail

  ไขรหัสลงทะเบียนคนจน 

  เกียรติศักดิ์ ผิวเกลี้ยง (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-08-26)

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ได้จัดงานสัมมนาประจำปี 2560 "หัวข้อทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง" โดยมีการเสนองานวิชาการ หัวช้อ"ไขรหัสการคลังอัจฉริยะ" ซึ่งเป็นการทำระบบเจาะลึกฐานข้อมูลในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ชัดเจนถูกฝาถูกตัว ใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า
 • Thumbnail

  นิด้า ผุด 12 ศูนย์วิจัย รับ Thailand 4.0 เน้นวิจัยเชิงรุก ตอบโจทย์ประเทศ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2017-08-24)

  ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยถึงที่มาของการจัดตั้งศูนย์วิจัยทั้ง 12 ศูนย์ว่า เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยของสถาบันเป็นการวิจัยเชิงรุก และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศมากขึ้น โดยแต่ละศูนย์วิจัยจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ดำเนินงานวิจัยครอบคลุมการพัฒนาสังคมและประเทศชาติทั้งหมด
 • Thumbnail

  เซ็นเซอร์กล้องจับภาพเชิงลึก มิติใหม่สำหรับความเป็นจริงเสริม 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-08-23)

  บริษัท Qualcomm ได้ทำการเปิดตัวเซ็นเซอร์กล้องจับภาพเชิงลึก Qualcomm Spectra ISP ที่มีหน่วยประมวลผลภาพรุ่นใหม่ ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลความลึกของวัตถุบนภาพที่ทำการจับภาพเชิงลึกที่มีมิติมากยิ่งขึ้น ซึ่งเซ็นเซอร์ตัวใใหม่นี้ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนมือถือสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ หรือกล้องวิดีโอที่ติดอยู่บนจอแสดงภาพแบบสวมศีรษะ เพื่อช่วยให้สามารถจับภาพและสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบ 3 มิคิได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการประมวลผลในงานทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้่ง่ายมากขึ้น เช่น งานทางด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
 • Thumbnail

  'นิด้า'ผุดหลักสูตรบริหารยุคดิจิทัล 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-08-21)

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหารรุ่นใหม่ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชนโดยเน้นหลักการบริหารสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนหลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance เป็นการเตรียมความพร้อมผู้บริหารที่ความรู้ความเข้าใจในการบริหารและการพัฒนาที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล
 • Thumbnail

  สร้างโมเดลหน้าคนสามมิติจากการเรียนรู้เชิงลึก 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-08-16)

  มีงานวิจัยจากบริษัทเอ็นวีเดีย นำทีมโดย Tero Karras ที่ได้ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาในการแปลงวิดีโอมนุษย์คนจริงมาเป็นโมเดลหน้าสามมิติที่ทำได้อย่างน่าสนใจมาก โดยข้อมูลที่ใช้เทรนสอนระบบในการเรียนรู้เชิงลึกนั้นเป็นวิดีโอยาวเพียงไม่กี่นาที แต่ผลลัพธ์โมเดลสามมิติที่ได้นั้นมีความถูกต้องดีพอสมควรเลย
 • Thumbnail

  การส่งผ่านผลจากนโยบายการเงิน-การคลังในต่างประเทศมายังประเทศในกลุ่มอาเซียน 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-08-14)

  จากงานวิจัยของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ได้วิเคราะห์การส่งผ่านผลจากนโยบายการเงิน-การคลังในต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมประเทศหลักจากทุกภูมิภาคทั่วโลกมายังประเทศในกลุ่มอาเซียน ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากนโยบายการคลังในต่างประเทศที่มีผลต่อประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนอย่างชัดเจน ได้แก่ ผลจากประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก เช่น เกาหลี ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนทุกประเทศอย่างจริงจัง
 • Thumbnail

  นิด้า จับมือ 6 หน่วยงานภาคเอกชน สร้างมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-08-10)

  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออกแบบและพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และหน่วยงานภาคเอกชน 6 แห่ง ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงนับได้ว่าโครงการนี้เป็นตัวอย่...
 • Thumbnail

  SCBLIFE จรดปากกาเซ็น MOU นิด้า เปิดหลักสูตรอบรมด้านการเงิน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บ.ทันหุ้น, 2017-08-09)

  บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ในโครงการ "แบงก์แอสชัวรันส์ โค้ชชิ่ง อะคาเดเมี่" ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมความรู้ด้านการเงิน การตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรฝ่ายขายช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ของบริษัท
 • Thumbnail

  ใครคือ ซาโตชิ นากาโมโตะ ผู้สร้างบิตคอยน์? (3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-08-09)

  ความพยายามในการค้นหาความจริงยังไม่สิ้นสุด โดยได้มีการไปค้นหาตัวคนเป็นๆ ที่นามสกุล"นากาโมโต" ในโลกความจริงเหมือนกัน โดยหาจากคนนามสกุลนี้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น และมีความน่าจะเป็นซาโตชิ นากาโมโตะ ไปเจอคนหนึ่งที่นามสกุลนี้ชื่อว่า โดเรียน นากาโมโตะ ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่่ปุ่น ซึ่งคนนี้เขายอมรับเลยว่าเขาคือ ซาโตชิ นากาโมโตะ โดยให้สัมภาษณ์คล้ายกับว่าตัวเขาเองเป็นผู้สร้างสกุลเงินบิตคอยน์ขึ้นมา
 • Thumbnail

  การออกแบบนโยบายกับการบรรลุ'เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ' 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-08-07)

  ผู้เขียนกับอาจารย์ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ทำการศึกษาในเรื่องนี้ให้กับสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการค้าและการพัฒนา โดยเราได้จำลองผลของการเปิดเสรีการค้าภายใต้โครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 4 สถานการณ์ ได้แก่ การปรับลดอุปสรรคทางการค้าที่เป็นภาษี การปรับลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี การยกระดับผลิตภาพการผลิตและการเพิ่มระดับการลงทุนในประเทศไทย
 • Thumbnail

  นิด้าเสวนาปฏิรูปตำรวจ ชง'อัยการ'คุมสอบสวน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-08-06)

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดเสวนาวิชาการเนื่องในวันรพี เรื่อง"ปฏิรูปตำรวจและระบบงานสอบสวนอย่างไรถึงได้ใจประชาชน' โดย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิด้า กล่าวว่า การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเป็นหัวใจของการปฏิรูป เพราะสังคมต้องดำเนินด้วยหลักนิติรัฐ นิติธรรม ทั้งนี้ตำรวจอยู่ภายใต้ระบบยศ ไม่เอื้อต่อความเป็นกลางในระบบยุติธรรม เพราะประเทศอยู่ในระบบอุปถัมภ์ จึงต้องช่วยกันส่งเสียงทิศทางปฏิรูปประเทศที่ควรเป็นให้ประเทศอำนวยความยุติธรรมให้คนทุกชนชั้น
 • Thumbnail

  ใครคือ ซาโตชิ นากาโมโตะ ผู้สร้างบิตคอยน์? (2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-08-02)

  ผู้สร้างสกุลเงินบิตคอยน์ไม่ได้เปิดเผยตัวตนออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาคือใคร แต่เขาใช้ชื่อนามแฝงว่า ซาโตชิ นากาโมโตะ ซึ่งมีทั้งสื่อต่างประเทศและคนทั่วไปจำนวนมากตั้งข้อสงสัยว่า ซาโตชิ นากาโมโตะ นี้จริงๆ แล้วคือใคร? ที่มีคนสนใจมากนี้ก็เพราะบิตคอยน์มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และเชื่อว่า ซาโตชิ นากาโมโตะ มีบิตคอยน์อยู่ในมือมากกว่า 1 ล้านบิตคอยน์ หรือเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณกว่า 9 หมื่นล้านบาท
 • Thumbnail

  นิด้า คว้า 1 ใน 7 เมืองอัจฉริยะ Smart Cities-clean Energy ผนึก 6 ภาคเอกชนร่วมหนุนสู่ "เมืองอัจฉริยะต้นแบบ" 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2017-07-31)

  ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธานคณะทำงานโครงการ NIDA Smart Compact City เปิดเผยถึงแนวการพัฒนาโครงการ NIDA S2C ว่าเป็นโครงการที่ได้แนวคิดมาจากโครงการแสนสุขสมาร์ท ซิตี้ ซึ่งเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานิด้าให้เป็น Smart Compact City หรือมหาวิทยาลัยอัจฉริยะเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่มหาวิทยาลัยและเมืองอื่นๆ ต่อไป
 • Thumbnail

  Co-working space กับมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-07-31)

  ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ Co-working space นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ Sharing economy หรือ Gig economy คือเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนที่ไม่มีสำนักงาน ได้มานั่งทำงานกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวร่วมกัน มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการทำงานด้วยกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อินเทอร์เน็ต ห้องประชุม อุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งช่วยให้ประหยัดงบประมาณ
 • Thumbnail

  ห่วง'ภาษีลาภลอย' ภาระปชช. เอกชนแนะรบ.แก้กม.ต่างด้าว 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-07-30)

  จากกรณีที่รัฐบาลมีแผนจะจัดเก็บภาษีเพิ่มจากธุรกิจที่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมของรัฐนั้น มีความเห็นจากภาคเอกชนและนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
 • Thumbnail

  'เอ68' สัญญาณเตือนอุณหภูมิโลก? 

  ธเนศน์ นุ่นมัน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-07-30)

  เมื่อช่วงต้น ก.ค.ที่ผ่านมา หลายคนคงได้เห็นข่าวสำคัญข่าวหนึ่ง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ผู้ที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมตื่นตัวเป็นอย่างมาก นั่นคือ กรณีที่ดาวเทียขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือนาซ่า สามารถจับภาพหนึ่งในแผ่นน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้แตกออกจากคาบสมุทรแอนตาร์กติกหรือขั้วโลกใต้ ซึ่งได้สร้างข้อกังวลให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องในเรื่องนี้ว่า ปรากฏการณ์นี้อาจจะทำให้ค้นพบเชื้อโรคที่ไม่เคยพบมาก่อนในรอบหลายแสนปี
 •