• Thumbnail

  เศรษฐกิจไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-08-20)

  จากการพยากรณ์เศรษฐกิจในปี 2561 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ คาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 4.4-4.5 รวมถึงการพยากรณ์ของนิด้าก็เช่นกัน ผู้เขียนพยากรณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2561 ไว้ที่ร้อยละ 4.5 เช่นกัน
 • Thumbnail

  ยุคหลังเฟซบุ๊ก (Post-Facebook Era) (2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-08-15)

  สาเหตุเรื่องที่ 2 ที่ทำให้เฟซบุ๊กตกวูบอย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับเดวิด เวห์เนอร์ ประธานฝ่ายการเงินของเฟซบุ๊ก ที่ได้ออกมายอมรับถึงจำนวนผู้ใช้งานจริงๆ ของเฟซบุ๊กที่มีอยู่ประมาณ 2.5 พันล้านคน ทำให้นักลงทุนเกิดอาการไม่มั่นใจจนต้องขายหุ้นกันยกใหญ่ เป็นเพราะวิธีการนับจำนวนผู้ใช้ที่เป็นเปลี่ยนไปจากเดิม
 • Thumbnail

  ชำแหละปฏิรูปตร.หมกเม็ด สกัดอัยการ-ไม่แก้จับแพะ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สารสู่อนาคต, 2018-08-14)

  ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน จัดเสวนาหัวข้อ "ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และ พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา จะแก้ปัญหาความอยุติธรรมในสังคมไทยได้แค่ไหน?"
 • Thumbnail

  เกมพฤติกรรมว่าด้วย'การโกง' (Behavioral Game of 'Cheating') 

  ศุภระวรรณ เศวตะพุกกะ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-08-13)

  พฤติกรรมมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและบางครั้งก็มีความไม่เป็นเเหตุเป็นผลในการตัดสินใจ ดังนั้นการทำความเข้าใจในการตัดสินใจเลือกของมนุษย์ จึงไม่สามารถใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมมาอธิบายได้
 • Thumbnail

  ยุคหลังเฟซบุ๊ก (Post-Facebook Era) (1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-08-08)

  ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญที่น่าจับตามองเกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยี คือการที่มูลค่าตลาดหรือราคาหุ้นของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่างเฟซบุ๊กตกลงอย่างมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว ผู้เขียนคิดว่าน่าจะเกิดมากจากสาเหตุแรก คือ การแถลงผลประกอบการของเฟซบุ๊กในไตรมาสที่เพิ่งผ่านมานี้เอง
 • Thumbnail

  ความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร 'ทีมหมูป่า และกรณีเรือล่มที่ภูเก็ต' 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-08-06)

  ความไม่สมมาตรของข้อมูลหรือความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล คือการที่กลุ่มคนแตกต่างกันมีข้อมูลในการตัดสินใจไม่เท่ากัน และถือเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ความล้มเหลวของตลาด
 • Thumbnail

  Production of industrial technician manpower in Thailand: problems and solutions 

  Bulanchai Udomariyasap (National Institute of Development Administration, 2016)

  The purposes of this dissertation are, firstly, to study problems of the industrial technician production in Thailand and secondly, to analyze methods used to solve those problems.
 • type-icon

  An investigation into the perceptions of Thai international tertiary students towards the outward ethnic looking appearance of their EFL teachers in Thailand 

  Yuth Thongcharoen (National Institute of Development Administration, 2016)

  English Language Teaching is a field of research with a vast body of knowledge which has cultivated a plethora of related subjects of interest such as: ELF, World Englishes, Native-ness, ESL/EFLetc… However one topic which can still benefit from more research in ELT is the perception of the language students about their teachers and how it pertains to their outward appearance, ethnicity and teachers’ competency. The thesis will explore these attitudes in the context of Thailand in order to confirm to debunk their accuracy.
 • Thumbnail

  Relationships among emotional intelligence, leadership scores, and human value added metrics 

  Varumpa Temaismithi (National Institute of Development Administration, 2016)

  It is widely believed that good leader leads an organization for success. Emotional intelligence is deemed as one of key components of a good leader. Leader with higher emotional intelligence level tends to outperform leader with lower emotional intelligence. Relationship between good leader with high emotional intelligence and firm or organization performance was documented to be positively correlated. However, result from this study exhibits that emotional intelligence and organizational performance have significantly negative correlati...
 • Thumbnail

  The performance of the environmental management of local governments in Thailand 

  Napawan Panya (National Institute of Development Administration, 2016)

  This study evaluated the performance of the environmental management of local governments (EMLG) in Thailand and examined the relationship between specific management factors (context, input, and process) and output . Data were collected by using questionnaires with 385 local governments consisting of municipalities and sub-district administration organizations (SAOs) selected by multistage sampling and systematic random sampling countrywide. In addition, the key informants’ interview, e.g. administrators and officials of local government...
 • Thumbnail

  นโยบายอีอีซี เชื่อมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-08-06)

  ประเด็นที่น่ากังวลของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ก็คือ การบริหารเศรษฐกิจในเรื่องการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน ปัญหาก็คือ การกระจุกตัวของความเจริญ และการขยายตัวของรายได้ต่อหัวของประชากรได้เพียงในพื้นที่เป้าหมายเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลต่อพื้นที่ใกล้เคียงและนอกพื้นที่ให้เติบโตได้ตามผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
 • Thumbnail

  แฮกพาสเวิร์ดจากความร้อนตกค้างบนคีย์บอร์ด 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-08-01)

  งานวิจัยในแวดวงวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ "ภัย" ในรูปแบบใหม่ในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการคาดเดารหัสผ่านหรือพาสเวิร์ด ผ่านการวัดความร้อนของนิ้วมือที่ตกค้างบนคีย์บอดร์คอมพิวเตอร์ที่เราพิมพ์ค้างเอาไว้
 • Thumbnail

  Enterprise application integration using publish/subscribe REST with IP multicast 

  ฟาร์เดล เจ๊ะเต็ง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  เว็บเซอร์วิสเป็นเทคโนโลยีที่ถูกกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร Word Wide Web Consortium หรือ W3C โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับภาษา เทคโนโลยีและแฟลตฟอร์ม ปัจจุบันถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในการ บูรณการโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่มีอยู่องค์กรให้สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ แม้ว่าโปรแกรมประยุกต์เหล่านั้นจะมีเทคโนโลยี แฟลตฟอร์มที่แตกต่างกันก็ตาม แต่เว็บเซอร์วิสมี ข้อจำกัดประการสำคัญคือไม่ทราบสถานะล่าสุดของข้อมูลทำให้โปรแกรมที่เชื่อมต่ออยู่กันนั้นต้อง คอยดึงข้อมูลเป็นระยะหรือตามช่วงเวลาเพื่อ...
 • type-icon

  กฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

  ณัฐวุฒิ ชัยสายัณห์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  รัฐออกกฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้แก่มนุษย์โดยนำเอาพฤติกรรมทาง เพศมาเป็นหลักการสำคัญ ซึ่งรัฐคำนึงถึงแต่เพียงเรื่องเพศสัมพันธ์ที่สืบพันธุ์ได้ และใช้แนวคิดดังกล่าว เป็นองค์ประกอบหลักในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้แก่ประชากร รัฐ ไม่ได้ยึดหลักการและแนวคิดในการรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของมนุษย์โดยคำนึงถึง พฤติกรรมที่เกิดจากความรัก ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ที่มีเพศสรีระที่ต่างกัน หรือมนุษย์ที่มีเพศ สรีระเดียวกัน การรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของมนุษย์จึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นกับทุกรูปแบบ ของควา...
 • type-icon

  ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

  อภินันท์ ศรีศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแนวคิด หลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ได้รับ การยอมรับและถือปฎิบัติในระดับสากล กฎหมายและขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทย กับประเทศสมาชิกอาเซียน 2. ศึกษาแนวคิด หลักการในการใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการให้ความ ร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งคนชาติ และคนไร้สัญชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน 3. ศึกษาแนวคิดในการรวมกลุ่มภูมิภาคอื่นกับกลไกในการให้ความร่วมมือ ระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตลอดทั้งขององค์การสหประชาชาติด้วย 4. วิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบการให้ความ...
 • type-icon

  แนวทางที่เหมาะสมในการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซ้ำในกระบวนการยุติธรรมไทย 

  สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาอาชญากรรมค่อนข้างสูง ข้อมูลสถิติการกระทำผิด กฎหมายแสดงให้เห็นว่าสภาพการณ์การกระทำผิดกฎหมายของประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้าง น่าเป็นกังวลเป็นอย่างมากว่า กระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา อาชญากรรมหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีข้อน่าสังเกตว่าในบรรดาผู้กระทำผิดอาญาที่เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรมมีทั้งผู้กระทำผิดที่เพิ่งกระทำความผิดอาญาเป็นครั งแรก และก็มีผู้กระทำผิดอีกเป็นจำนวน มากที่เคยมีประวัติการกระทำความผิดอาญามาก่อนแล้วมาถูกจับกุมดำเนินคดีอาญาซ้ำอีก บางรายมี ประวัติการกระทำความผิดอาญาซ้ำ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

  พนารัตน์ มาศฉมาดล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย และ มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสภาพการจัดการขยะในปัจจุบันของประเทศไทย เพื่อนำข้อมูล เหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อสร้างต้นแบบของกฎหมายไทยที่ใช้ในเพื่อบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่แล้วให้ สอดคล้องกับการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Do...
 • Thumbnail

  การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-07-23)

  โครงการศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งที่ผู้เขียนและทีมได้รับการสนับสนุนจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา องค์การมหาชนหรือ ITD ได้พยายามศึกษาผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยใช้กลุ่มประเทศอนุลุ่มน้ำโขงเป็นกรณีศึกษา
 • Thumbnail

  โบว์ลิ่งการกูศล 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สยามธุรกิจ มีเดีย, 2018-07-21)

  ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สภาคณาจารย์นิด้า เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร โดยมี ฉัตรฤดี ศุขตระกูล ผอ.อาวุโส เซ็นทรัลเรสตอรองค์ กรุ๊ป จำกัด ตัวแทนศิษย์เก่า GSPA MPPM 18 NIDA BKK เข้าร่วมกิจกรรม
 • Thumbnail

  "นิด้า" จับมือ 7-11 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-07-20)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า นำโดย รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประธานจัดโครงการ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และนักศึกษาของสถาบัน ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ภารกิจพิชิตถุง" ณ อาคารนวมินทราธิราช และบริเวณด้านหน้า 7-11 อาคารชุบ กาญจนประกร
 •