• Thumbnail

  กระบวนการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอุทยานบูโด-สุไหงปาตี ประกาศเขตทับที่ดินทำกินราษฏร กรณีศึกษา อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

  สมภพ พร้อมพอชื่นบุญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจบริบทของปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดิน วิถีชีวิต ของชาวมุสลิมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต กระบวนการทำงานในรูปของเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งในที่ดินอันเนื่องจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีทับที่ดินของ ราษฎร รวมถึงวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา การวิจัยนี้เป็นการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทำการรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ สังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา การจัดหมวดหมู่ข้อมูล การ อธิบายเหตุผลเชิงตร...
 • Thumbnail

  Corporate governance and the linkage 

  Jannipa Ruangviset (National Institute of Development Administration, 2014)

  This paper provides and event study evidence on whether the announcement of the corporate governance (CG) scoring affects firms' market value in the Thai capital market. To find out the results, this paper conducts an event study and employs the 3 methodology ...
 • Thumbnail

  Managerial ability and dividend policy : Evidence from U.S. market 

  Veeranuch Leelalai (National Institute of Development Administration, 2015)

  Dividends have long been acknowledged as profit-distributing mechanisms in classical corporate policy and are important in key investment and financial decision-making. Dividends have continued to be famously debated by scholars for almost a century. On various perspectives, many scholars have debated back and forth on their relevancy to firm performance and value.
 • Thumbnail

  บทบาทครอบครัวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็ก 

  ณฐพร เยี่ยมฉวี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศที่เกิดกับเด็ก  2) เพื่อศึกษาบทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศ 3) เพื่อศึกษาการจัดการของเด็กระหว่างมีการทารุณกรรมทางเพศ และ 4) เพื่อศึกษาบทบาทของครอบครัวในการจัดการปัญหาเมื่อรับรู้ว่าเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 2 กลุ่ม คือ เด็กอายุระหว่าง 11-15 ปี ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ และเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 12 ราย และครอบครัวหรือผู้ดูแล จำนวน 12 ราย ...
 • Thumbnail

  The analysis of policy implementation effectiveness on national security policy in southernmost provinces of thailand 

  Natthinee Piyasiripon (National Institute of Development Administration, 2015)

  This research study utilized policy implementation theories and models to test the factors affecting national security policy implementation effectiveness in the three Southernmost provinces of Thailand, namely Pattani, Yala, and Narathiwat. The objective of this study is to investigate the major factors which influence the effectiveness of the implementation of the National Security Policy, which is concerned with maintaining peace and order in the three provinces. The units of analysis of this study were the government officers as the i...
 • Thumbnail

  Time-varying systematic risk in the stock exchange of Thailand : Evidence from multivariate garch and kalman filter estimates 

  Muttalath Kridsadarat (National Institute of Development Administration, 2015)

  The purpose of this study was to use multivariate GARCH and the Kalman filter to estimate the time-varying systematic risk or beta. Much research has found that estimating systematic risk with a market model using the traditional regression approach violated classical assumptions regarding both the stationary assumption and independent identically distributed of the innovations. This study focuses on using various models of multivariate GARCH and the Kalman filter to improve this beta estimation. As the GARCH model is a popular model used...
 • Thumbnail

  Flood tax for Thailand : The case study of Bangkok 

  Panyapat Anuwatkhunnatham (National Institute of Development Administration, 2015)

  Thailand has been more likely to be effected by catastrophe events especially, flooding because of geographical reason and climate change situation. From flooding event in 2011 in Thailand, according to the World Bank with the confirmation of Thai Government, flooding has affected 3,151,224 people from 1,154,576 families and damage estimated of at least 185 billion baht. Employment has been hurt when factories flooded and workers were laid off or fired. Not all factories are expected to reopen causing significant long term job loss in Cen...
 • Thumbnail

  Performance of Islamic indices : The opportunity for non-muslim countries 

  Sarina Preechalert (National Institute of Development Administration, 2015)

  Hitherto, comparative study of Islamic finance in both non-Muslim and Muslim countries is scarce. This is including the area of investment in Islamic equity portfolio in non-Muslim countries. Consequently, it is interesting to study performance comparison of investment in Islamic financial products such as Islamic indices created by Muslim and non-Muslim countries. Results obtained from this research will be useful for investors as investment information and for Islamic and non-Islamic countries alike to create investment alternatives suc...
 • type-icon

  Learning within and across international development projects : Case studies in the health sector of Lao pdr 

  Malaython Phanavanh (National Institute of Development Administration, 2015)

  Having realized its limited capacity, Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) relies on foreign assistance and concessional loans from multilateral and bilateral development agencies to support social development programs. To ensure effectiveness and efficiency of grant fund management, the development partners impose several requirements and conditions for compliance. To satisfy the donor requirements and achieve project goals on time, project learning is highly important and needed. Thus, the purpose of this study was to explore firs...
 • Thumbnail

  Explaining condom use behavior among men who have sex with men in Bangkok, Chiang Mai, and Phuket, Thailand : A contextual perspective 

  Panus Rattakitvijun Na Nakorn (National Institute of Development Administration, 2015)

  Thailand National AIDS Strategy (NAS) 2012-2016 was developed comprehensively and implemented intensively at the provincial level. It utilized an information-motivation-behavioral skills model as a framework to design HIV preventive interventions, including condom distribution interventions, that was insufficient in increasing the rate of condom use among men who have sex with men (MSM). HIV prevalence in the MSM population has increased dramatically compared with the general population across Thailand, particularly in major cities. There...
 • Thumbnail

  Governance, openness, and economic performance : An empirical study of Asia and Sub-Saharan Africa 

  Chanatip Wangworawong (National Institute of Development Administration, 2015)

  The relationship between governance, openness, and economic performance of a country has been a topic of significant interest, not only among scholars but also policymakers in all countries around the world. The objectives of this study were: first, to examine the relationship between governance, openness, and economic performance in the context of developing countries; second, to examine how each factor makes a difference in the way in which countries develop; and third, to examine the differences in the relationships among governance, o...
 • Thumbnail

  จากรถยนต์แท็กซี่ไร้คนขับ สู่อากาศยานเท็กซี่ไร้คนขับ(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-02-28)

  เมื่อปลายเดือนมกราคม ค.ศ.2018 บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องบินอย่างแอร์บัส ได้ประกาศความสำเร็จในการทดสอบบินอากาศยานไร้คนขับชื่อ Vahana ซึ่งสามารถบินสูงจากพื้นดิน 5 เมตร และลอยตัวค้างอยู่กลางอากาศได้เป็นเวลา 53 วินาที
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของ 'BNK48' (Economics of BNK48) 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-02-26)

  จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงพฤติกรรมการฟังเพลงที่เปลี่ยนแปลงไป ค่ายเพลงหลายค่ายต้องประสบปัญหาการขาดทุนหรือเลิกกิจการ หนึ่งในการปรับตัวที่น่าสนใจต้องยกให้กับวง BNK48 ซึ่งเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ป ระบบแฟรนไชส์ที่ถอดแบบมาจากญี่ปุ่น สิ่งที่น่าสนใจคือ โมเดลทางธุรกิจและช่องทางในการหารายได้ของวงเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้จะแตกต่างจาการทำนักร้องในลักษณะเดิมๆ ที่เน้นในการขายเพลง มาเป็นการขายของสะสมของสมาชิกในวงให้แฟนคลับ
 • Thumbnail

  คอร์รัปชันไทย'กระเตื้อง' จี้รัฐคุมเข้มจัดซื้อจัดจ้าง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-02-23)

  ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกปี 60 คะแนนประเทศไทยดีขึ้น อยู่ที่อันดับ 96 เทียบกับเมื่อปีก่อนไทยอยู่อันดับที่ 101 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 • Thumbnail

  หุ่นยนต์แข่งขันตีปิงปองกับมนุษย์แชมป์โลก 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-02-21)

  หุ่นยนต์ตัวนี้ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วที่สุด และหากใครได้ชมการแข่งขันจะเห็นว่าเป็นการแข่งขันที่สูสีดุเดือดกันเลยทีเดียว
 • Thumbnail

  วงเสวนาแฉตำรวจไซด์ไลน์ '3 เจ้าพ่อ'ใช้ตลาดหุ้นไซฟ่อนเงิน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2018-02-19)

  เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (Police Watch) จัดเสวนา หัวข้อ "ตำรวจไซด์ไลน์ : ปัญหาจริยธรรมและกาฝากกระบวนการยุติธรรมไทย" โดยมี รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร อดีตรองผู้บังคับการจเรตำรวจ นายสุนันท์ ศรีจันทรา นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและวงการหุ้น และนายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ปชป. ร่วมเสวนา ที่สมาคมนักข่าวฯ
 • Thumbnail

  หรือกรุงเทพฯ ใกล้จะสิ้นชีวิต?!! "ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"(1) 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2018-02-15)

  ในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา หลายคนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คงได้พบกับปรากฏการการณ์หนึ่งทางอากาศ นั่นคือกลุ่มควันกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายหมอกเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวัน ทำให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดีและยังสร้างความขุ่นมัวในการดำรงชีวิตอีกด้วย
 • Thumbnail

  อนาคตของบิตคอยน์ จากผู้ก่อตั้งสตาร์บัคส์(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-02-14)

  อย่างไรก็ดี ฮาวเวิร์ด ชูลท์ซ ไม่คิดว่าบิตคอยน์จะสามารถทดแทนสกุลเงินจริงๆ ได้ในวันนี้หรือแม้แต่ในอนาคตเองก็ตาม และถึงเขาจะดูมีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีเบื้องหลังบิตคอยน์อย่างบล็อกเชนพอสมควร แต่ที่ร้านสตาร์บัคส์ของเขาก็ยังไม่เปิดให้ลูกค้าสามาถใช้สกุลเงินดิจิทัลในการจับจ่ายใช้สอยได้ โดยเขาระบุว่า ทางสตาร์บัคส์จะไม่นำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ รวมถึงไม่มีการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลด้วย
 • Thumbnail

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทย 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-02-12)

  ในปัจจุบันความสำคัญของความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจได้รับความสนใจในการศึกษาอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่มาจากตลาดการเงิน หรือความเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศ โดยความเสี่ยงเหล่านี้จัดเป็นความเสี่ยงที่สามารถวัดในเชิงปริมาณโดยใช้แบบจำลองทางสถิติที่ข้อมูลการซื้อขายในตลาดการเงิน
 • Thumbnail

  ถอดรหัสเงินดิจิทัล-บิทคอยน์ ขุมทรัพย์ใหม่หรือปีศาจร้ายการเงิน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท วัชรพล, 2018-02-12)

  ยังคงเป็นประเด็นวิพากษ์ในวงกว้างกับเรื่องของ"บิทคอยน์" 1 ในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีการซื้อขายกันแพร่หลาย หลายคนติดตามพัฒนาการของ Cryptocurrency อย่างใจจดจ่อว่า "เหรียญในโลกจำลอง" ที่ถูกสมมติขึ้นมาเป็น"เงินสกุลดิจิทัล"นี้ ท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไร
 •