Now showing items 3642-3661 of 4192

 • Thumbnail

  วงถก คปท.แนะปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง รณรงค์ขึ้นป้าย'Respect My Tag' 

  [ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง] (หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2014-05-02)

  ให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์ในเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง
 • Thumbnail

  วงล้อเศรษฐกิจ : สงครามสี่ทัพ 

  Unknown author (ข่าวสด, 2017-02-15)

  วงล้อเศรษฐกิจ : สงครามสี่ทัพ
 • Thumbnail

  วงวิชาการชี้ประชามติไม่ตอบโจทย์ หาก'หัวคะแนน'ยังคงอยู่ 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-06-11)

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ โดย กกต.จะกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ในอีก 5 ปีนับจากนี้ โดยมีนัยความหมาย หมายถึงการที่พลเมืองมีจิตสำนึกในการที่จะเลือกนักการเมือง พรรคการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ได้เลือกจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง
 • Thumbnail

  วงเสวนาแฉตำรวจไซด์ไลน์ '3 เจ้าพ่อ'ใช้ตลาดหุ้นไซฟ่อนเงิน 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2018-02-19)

  เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (Police Watch) จัดเสวนา หัวข้อ "ตำรวจไซด์ไลน์ : ปัญหาจริยธรรมและกาฝากกระบวนการยุติธรรมไทย" โดยมี รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร อดีตรองผู้บังคับการจเรตำรวจ นายสุนันท์ ศรีจันทรา นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและวงการหุ้น และนายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ปชป. ร่วมเสวนา ที่สมาคมนักข่าวฯ
 • Thumbnail

  วงเสวนาโต๊ะกลม 'ยุติการใช้ความรุนแรง' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2019-07-07)

  สังคมไทยในระยะ 10-20 ปีที่ผ่านมา มีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งความรุนแรงทางการเมืองและความรุนแรงด้านอื่นๆ ตัวบ่งชี้หนึ่งที่สะท้อนว่าสังคมไทยชื่นชอบความรุนแรง คือการสนับสนุนให้ออกกฎหมายที่เพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดให้มากขึ้น เช่น การคุมขังหรือประหารชีวิต ซึ่งหากวัฒนธรรมอันนี้ไม่ถูกปรับเปลี่ยน ความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ และจะยิ่งแสดงออกมาทางกายและวาจา
 • Thumbnail

  วธ.เปิดนิทรรศการวิวาห์อาเซียน 

  Unknown author (มติชน, 2018-02-20)

  วธ.เปิดนิทรรศการวิวาห์อาเซียน
 • Thumbnail

  วบส. หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงของนิด้า เติมความรู้รับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2019-07-10)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต์(นิด้า)คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หนึ่งในเสาหลักทางวิชาการของไทย ได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างรุนแรงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ บริบทของโลกที่ไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์ (Globalization) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง" (วบส.) ขึ้น เพื่อป้อนความรู้และสิ่งใหม่ๆที่เกิดในสังคม
 • Thumbnail

  วบส.3 รวมใจสร้างโอกาสการศึกษาอย่างยั่งยืน 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2019-07-29)

  สมาชิกหลักสูตร"วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง" (วบส.) รุ่นที่ 3 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ชวนกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการนำคณะไปร่วมปรับปรุงห้องสมุดและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโสก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร.ให้การต้อนรับ
 • Thumbnail

  วบส.รุ่นที่ 4 จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ ที่ขาดแคลน 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2020-02-06)

  ผู้เข้าเรียนหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) รุ่นที่ 4 นำโดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อดีตปลัดกระรวงคมนาคม ประธาน วบส.รุ่นที่ 4 และเพื่อนๆ เกือบ 100 คน ไปมอบอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • Thumbnail

  วรรณกรรมปฏิวัติลาว : มโนทัศน์และพัฒนาการ 

  Unknown author (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2005)

  วรรณกรรมปฏิวัติเป็นวรรณกรรมที่มีความเป็นมาควบคู่ไปกับพัฒนาการวรรณกรรมสมัยใหม่ของลาวในทุกยุคสมัย แม้ผ่านระยะเวลาในการปฏิวัติชาติประชาธิปไตยเพื่อปลดปล่อยประเทศจากระบอบอาณานิคมและการแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจนานกว่าสามทศวรรษ แต่แก่นเรื่องของวรรณกรรมปฏิวัติยังคงได้รับการผลิตซ้ำและมีการแต่งขึ้นใหม่อยู่อย่างเสมอในสังคมปัจจุบัน ในวรรณกรรมปฏิวัติลาว เราจะพบว่าการนำเสนอมโนทัศน์และบุคลิกลักษณะของตัวละครดำเนินไปภายใต้กระแสความคิดและความต้องการของรัฐในบริบทของการสร้างรัฐชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิทธิดเสรีภาพของประชาชน ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ...
 • Thumbnail

  วรวุธปลื้มถล่มเนปาลทิ้งทวน 

  Unknown author (โพสต์ทูเดย์, 2561-08-11)

  วรวุธปลื้มถล่มเนปาลทิ้งทวน
 • Thumbnail

  วรัชญ์ ครุจิต วิเคราะห์'การเมือง'ปรับโหมดรบผ่านโซเชียล 

  พัชรพรรณ โอภาสพินิจ (บริษัท สยามรัฐ, 2018-11-05)

  เมื่อการเมืองในยุค 4.0 ถือเป็นมิติใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง จากโลกอะนาล็อกมาสู่ยุคดิจิทัล แน่นอนว่ารูปแบบการใช้"สื่อ"ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงภายใต้การปรับตัวเพื่อ"ปรับทัพ"ของผู้เล่นทุกคน
 • Thumbnail

  'วรัชญ์ ครุจิต' วิเคราะห์'การเมือง'กับ'โซเชียลมีเดีย' อาวุธไม่ลับ! รับปี 2563 

  พัชรพรรณ โอภาสพินิจ (บริษัท สยามรัฐ, 2020-01-06)

  สัมภาษณ์พิเศษ"ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต" รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ถึงแนวทางการใช้สื่อหลัก และสื่อออนไลน์ ตลอดช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงทิศทางการใช้สื่อในทางการเมืองในช่วงปี 2563
 • Thumbnail

  วอนนิ้ด้าสร้างบ้านเมืองให้ยั่งยืน 

  Unknown author (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-03-31)

  เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มีการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบัน ประจำปี 2561 โดย ศ.ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาเรื่อง "การพัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำสหภาพแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีของสหภาพแรงงานเอกชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

  นาทศิริ กาญจนบูรณ์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

  นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวความคิดประชาธิปไตยขึ้นมาในประเทศไทย การดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไรนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพแรงงานเอกชน สาเหตุแห่งความล้มเหลวส่วนหนึ่งมาจากความไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย จึงน่าจะได้ศึกษาดูว่าผู้นำสหภาพแรงงานเอกชนส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือไม่ และการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนั้นจะมีผลต่อความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานอย่างไร.
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมธุรกิจในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก 

  นิสิต มโนตั้งวรพันธ์ุ (วารสารนักบริหาร 30,3 (2553) 31-36, 2010)
 • type-icon

  วัฒนธรรมองค์การ 

  บุษกร วัชรศรีโรจน์ (สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018-06)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมองค์การ องค์การการเรียนรู้ กับประสิทธิผลองค์การของศาลยุติธรรม : ตัวแบบสมการโครงการ 

  ปริณ บุญฉลวย; สุรสิทธิ์ วชิรขจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมองค์การ องค์การการเรียนรู้ และประสิทธิผลองค์การของศาล ยุติธรรม : ตัวแบบสมการโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง กลมกลืน ระหว่างตัวแบบมาตรวัดที่สร้างตามแนวคิดกับตัวแบบมาตรวัดที่สร้างขึ้นตามข้อมูลที่จัดเก็บได้ของ ปัจจัยด้านประสิทธิผลองค์การ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ของ ศาลยุติธรรมในภาพรวม 2) เพื่อศึกษาหาระดับประสิทธิผลองค์การ ระดับวัฒนธรรมองค์การ และ ระดับองค์การการเรียนรู้ของศาลยุติธรรม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างปัจจัย ด้านประสิทธิผลองค์การ ปัจจัยด้าน ...
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมุมมองของบุคลากรทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  สนารัตน์ กลิ่นชื่น; วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  ประเทศไทยมีการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง องค์การต่าง ๆ นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินยุทธศาสตร์ แตอ่ ย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่พบว่ายังมีโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ที่ล้มเหลวเกิดขึ้นอยู่ ประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณามากที่สุดในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวของโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ และเพิ่มความสามารถของการพัฒนาโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ คือ การนำวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ส่งผลต่อความสำเร็ ...