Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    นิด้าผนึกม.เนชั่นต่อต้านลวนลามทางเพศ บนโซเชียล 

    อุทัยวรรณ ดินสุวรรณ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-06-06)

    "ลวนลามทางเพศ ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย" โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Facebook ภายใต้โครงการ Peer to peer : Face Global Digital Challenge ต้องการให้กำลังใจนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ในประเทศของตัวเอง จัดเพื่อร่วมพูดคุยถกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมหาวิธีแก้ไขพฤติกรรมเหล่านี้