Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เมื่อปัญญาชนถูกตั้งคำถามเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 

    เฉลิมชัย ยอดมาลัย (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2016-05-15)

    กรณีการทุจริตสอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำให้สังคมไทยตั้งคำถามกับปัญญาชนว่า มีความซื่อสัตย์สุจริตมากน้อยเพียงใด มีมุมมองจากนักวิชาการว่า หากคนจะเรียนแพทย์ยังต้องโกงสอบเข้า หากได้เข้าเรียนและจบไปเป็นแพทย์แล้วจะเป็นแพทย์ที่ดีได้อย่างไร