Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    จาก Fake News มาสู่ Fake Video จนถึง Deepfake(1) 

    ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-08-29)

    ปัจจุบันข่าวในโลกโซเชียลมีเดียมีมากมายที่มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม นอกจากข่าวปลอมแล้วยังมีคลิปวิดีโอปลอมที่มาในรูปแบบ Face Swap ที่สามารถสลับใบหน้าคนในวิดีโอด้วยใบหน้าของคนอื่นได้โดยอาศัยเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม