• Thumbnail

  สังคมออนไลน์...และความอิจฉาริษยา นัยอันตรายต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-10-30)

  จากผลการสำรวจวัยรุ่นไทยจำนวน 250 คน และนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธี Partial Least Square พบว่าเด็กวัยรุ่นที่มีการเล่นโซเชียลมีเดียอย่างเข้มข้นจะมีแนวโน้มที่จะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนในสังคมมากขึ้น และจะมีระดับของความอิจฉาริษยาสูงกว่าวัยรุ่นที่ไม่ค่อยเล่น
 • Thumbnail

  ระบบจดจำใบหน้าตัวใหม่บน iPhone X (4) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-10-25)

  เรื่องความนิยมของตลาดผู้ใช้จริง ประเด็นนี้ต้องยอมรับว่าคำตอบนั้นไม่ง่ายเลยที่จะให้ทำนายอนคตให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าฟีเจอร์ระบบจดจำใบหน้านี้จะได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหน แต่อย่างน้อยปัจจัยหนึ่งที่ผู้เขียนเชื่อว่าจะทำให้ความนิยมของตลาดผู้ใช้จริงของระบบจดจำใบหน้าในไอโฟนเท็นก็คือ ความรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำของระบบจดจำใบหน้า
 • Thumbnail

  ผู้สูงอายุ...สินทรัพย์ที่มีค่าของประเทศ 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-10-23)

  ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศ ทำไมต้องมีการให้คำนิยามและให้ความสำคัญกับสัดส่วนนี้ เหตุผลคือ หากประเทศมีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงหรือมีประชากรวัยแรงงานในสัดส่วนที่ลดลงอาจจะทำให้กำลังแรงงานที่ช่วยสร้างผลผลิตให้กับประเทศมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลง
 • Thumbnail

  ระบบจดจำใบหน้าตัวใหม่บน iPhone X (3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-10-18)

  ปัจจุบันเริ่มมีคนที่เริ่มจะใช้ระบบยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมการเงินหรืออะไรก็ตามที่มีความสำคัญผ่านทางระบบยืนยันตัวบุคคลสูงมากกว่าแต่ก่อน ทั้งการโอนเงิน สั่งซื้อสินค้า หรือจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน โดยไม่ต้องใช้การพิมพ์ใส่เลขรหัสต่างๆ ลงไป แต่เป็นการใช้ระบบยืนยันตัวบุคลลด้วยลายนิ้วมือ ในประเด็นเรื่องของความปลอดภัย มีสื่อต่างประเทศได้กล่าวถึงว่าถ้าหากผู้ใช้โดนลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ ฟีเจอร์ระบบจดจำใบหน้านี้จะเป็นจุดอ่อนทำให้ผู้ร้ายสามารถนำไอโฟนเท็นของเรามาใช้ในการสแกนหน้าของเราเพื่อปลดล็อกถือมือถือ ซึ่งประเด็นนี้ผู้เขียนก็ยังไม่เห็นเท่าใดน...
 • Thumbnail

  ระบบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือคนจน 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-10-16)

  การดำเนินมาตรการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือคนจนไม่ได้มีปัญหาใหญ่อยู่ที่ว่าควรหรือไม่ควรที่ในระบบเศรษฐกิจหนึ่งจะมีการช่วยเหลือคนจน เพราะคนจนเป็นกลุ่มคนที่มีความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไร หรือใช้เครื่องมืออะไรในการช่วยเหลือคนจนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังว่าในอนาคตความจำเป็นหรือบทบาทภาครัฐในการช่วยเหลือคนจนจะค่อยๆ ลดน้อยลง
 • Thumbnail

  กลั่นแกล้ง นศ.นิด้า 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท วัชรพล, 2017-10-13)

  เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2560 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อ่านคำพิพากษาคดีนายธนกฤต ปัญจทองเสมอ หรือนายสมศักดิ์ ทองเสมอ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดี นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ นายบรรเจิด สิงคะเนติ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ นิด้ากับพวกเป็นจำเลยที่ 1-22 ฐานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทย์ เนื่องจากไม่พอใจที่เคยร้องเรียนจำเลยที่ 3 เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สำเร็จการศึกษา
 • Thumbnail

  ระบบจดจำใบหน้าตัวใหม่บน iPhone X (2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-10-11)

  ฟีเจอร์ระบบจดจำใบหน้าของ iPhone X ทำงานโดยอาศัยกล้องทรูเดปท์ ซึ่งกล้องนี้จะทำการฉายและวิเคราะห์จุดแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าประมาณ 30,000 จุด เพื่อสร้างแผนผังโครงสร้างใบหน้า 3 มิติ ในเรื่องของนวัตกรรมซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวที่บริษัทแอปเปิล สามารถนำรบบจดใจำใบหน้าผ่านการทำงานของกล้องทรูเดปท์มาใช้งานจริงในมือถือสมาร์ทโหนเครื่องเล็กๆ ที่ให้คนทั่วไปสามารถใช้ได้ เป็นนวัตกรรมที่ไม่ได้ใหม่แต่สามารถออกมาสู่ชีวิตประจำวันใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ
 • Thumbnail

  ว่าด้วยเรื่องค่าลดหย่อนภาษี 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-10-09)

  โครงสร้างภาษีในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ดูจะเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในการลดต้นทุนด้านภาษี โดยภาครัฐก็คำนึงถึงผลกระทบต่อรายรับ แต่ได้ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาสำหรับแหล่งเงินได้ประเภทต่างๆ ก็มีการหักได้ในอัตราและจำนวนที่เพิ่มขึ้น สำหรับบุคคลทั่วไปที่ส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือน รวมถึงเงินได้ประเภทค่าจ้างทั่วไป และค่าลิขสิทธิ์
 • Thumbnail

  ระบบจดจำใบหน้าตัวใหม่บน iPhone X (1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-10-04)

  ปีนี้บริษัทแอปเปิล ครบรอบ 10 ปี บริษัทจึงทำการเปิดตัวไอโฟนตัวใหม่อย่าง iPhone X ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่่หลากหลายน่าสนใจ ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามามีตั้งแต่ระบบป้องกันภาพสั่นไหวทั้งสองเลนส์ และหน้าจอแบบไร้ขอบ ไปจนถึงฟังก์ชันความเป็นจริงเสริม และการเพิ่มอิโมจิ ภาพเคลื่อนไหวที่เป็นการต่อยอดมาจากอิโมจิในแบบเดิม แม้ว่าตัวฟีเจอร์อื่นๆ จะมีความน่าสนใจ แต่ในที่นี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงฟีเจอร์ระบบจดจำใบหน้า Face ID เป็นอันดับแรก
 • Thumbnail

  ความแค้นของ SME 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-10-02)

  สิทธิบัตรถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมอบอำนาจผูกขาดชั่วคราวให้กับคนที่คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้สามารถทำกำไรจากสิ่งที่คิดมาได้ในช่วงระยะเวลานั้น ซึ่งกำไรนี้เป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการคิดต้นนวัตกรรมขึ้นมา แต่ถ้าต้องใช้เวลาดำเนินการนานถึงเกือบ 2 ปีกว่าจะได้ความคุ้มครองก็เท่ากับทำลายประโยชน์ของสิทธิบัตรไปโดยปริยาย แล้วผู้ประกอบการจะเอาแรงจูงใจจากที่ไหนมาคิด มาสร้างพัฒนางานให้เป็นระดับ 4.0
 • Thumbnail

  เทคโนโลยีเครื่องชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สาย 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-09-27)

  มารู้จักกับเทคโนโลยีเครื่องชาร์จไร้สายบนมือถือสมาร์ทโฟนตัวใหม่ ซึ่งเป็นของบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทหนึ่งในชื่อว่า พาย(Pi) ที่ได้ทำการพัฒนาแท่นชาร์จไร้สายที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ในระยะรัศมี 1 ฟุต ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเอาอุปกรณ์ที่ต้องการชาร์จไปวางบนแท่นเพื่อทำการชาร์จ แต่สามารถที่จะนำไปวางไว้รอบๆ เท่านั้น โดยใช้ชื่ออุปกรณ์นี้ว่า Pi Charger หรือ อุปกรณ์พาย
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ 4.0 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-09-25)

  โลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการก้าวสู่การปฏิวัติครั้งใหม่ที่เราเรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 จุดเด่นของอุตสาหกรรม 4.0 คือ การที่เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติสามารถเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ต จึงสามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารถึงกันหมด รวมทั้งสามารถใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกันได้ ซึ่งทำให้การผลิตและการใช้ชีวิตมีความเป็น"อัจฉริยะ(Smart)" มากขึ้น
 • Thumbnail

  เอกชนต้านขึ้นค่าจ้าง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-09-25)

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า เปิดเผยว่า การปรับค่าแรงหากอยู่ในระดับ 310-320 บาท/วัน คิดว่าน่าจะเป็นอัตราที่ยุติธรรมกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เนื่องจากอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับผลิตภาพของแรงงานไทยที่เพิ่มประมาณ 2-3% ซึ่งผลิตภาพยังต่ำเนื่องจากการลงทุนสูง ขณะเดียวกันการขึ้นระดับนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อเงินเฟ้อให้ปรับขึ้น
 • Thumbnail

  ถ่ายเซลฟี่ให้สวยด้วยปัญญาประดิษฐ์(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-09-20)

  งานวิจัยนี้ขั้นตอนแรกผู้วิจัยได้สร้างระบบคอมพิวเตอร์กรา พอสร้างระบบสามมิตฟิกสามมิติของโมเดลมนุษย์ที่เหมือนจริงขึ้นมาหกโมเดล พอสร้างระบบสามมิตินี้เสร็จผู้วิจัยก็เขียนสคริปต์โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทำการถ่ายรูปเซลฟี่จากระบบจำลองสามมิติของเขา โดยรูปที่ออกมาก็จะเป็นรูปสองมิติ หลังจากนั้นก็จะนำรูปสองมิติทั้งหมดที่เซลฟี่บนระบบของผู้วิจัยไปเข้า Amazon Mechanical Turk ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตลาดแรงงานที่ต้องการความฉลาดของมนุษย์โดยเฉพาะ
 • Thumbnail

  เมื่ออัตราเงินเฟ้อไม่สะท้อนการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-09-18)

  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำและการกระจายของความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจมาก ความมั่งคั้งกระจุกตัวในเขตเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ เมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบที่ กทม.มีนั้น น่าจะต้องมีค่าครองชีพแพงมากน้อยเพียงใด หรือแทัจริงแล้วค่าครองชีพใน กทม.ในปัจจุบันยังอาจจะต่ำกว่าที่ควรจะเป็น คนที่จะอาศัยอยู่ใน กทม.ได้ก็ควรจะต้องมีศักยภาพในการนร้างรายได้มากเพียงพอที่จะรองรับค่าครองชีพที่เหมาะสมนั้น
 • Thumbnail

  รีดภาษี"นายทุน'แค่ปลายเหตุ แนะช่วย'คนจน'เข้าถึงเงินกู้ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-09-17)

  จากกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามที่จะออกมาตราการมาหลากหลายมาตรการ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยเฉพา"หนี้นอกระบบ" นายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ชี้ว่าที่ผ่านมาสังคมไทยมีหนี้นอกระบบเยอะมาก เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการเป็นหนี้ในระบบ แทนที่เราจะไปรีดภาษีจากกลุ่มนายทุนหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เราควรมาคิดว่า จะทำอย่างไรให้ระบบการเงินที่เป็นทางการทำให้ประชาชนที่ยากจนสามารถเข...
 • Thumbnail

  ถ่ายเซลฟี่ให้สวยด้วยปัญญาประดิษฐ์(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-09-13)

  ตอนนี้มีนักวิจัยกำลังทำการพัฒนาอัลกอริธึมมาช่วยคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่ออกมาให้ดูดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวกับการถ่ายเซลฟี่ที่น่าสนใจชื่อว่า "Guided Selfies using Models Portrait Aesthetics" โดย Aesthetics คือถ้าแปลรวมๆ งานวิจัยนี้ก็จะหมายถึงตัวช่วยในการเซลฟี่โดยการใช้โมเดลของสุนทรียศาสตร์ภาพ
 • Thumbnail

  รื้อโมเดล'มักกะสัน'รับอีอีซี ดึงเอกชนผุดโปรเจ็กต์ครบวงจรแสน ล. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2017-09-11)

  ที่ดิน'มักกะสัน'ทำเลทองของ"ร.ฟ.ท.-การรถไฟแห่งประเทศไทย" ด้วยศักยภาพของพื้นที่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินและแอร์พอร์ตลิงก์ อีกทั้งยังกำหนดให้เป็นเกตเวย์"อีอีซี-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" ทำให้เวลานี้"มักกะสัน"มีพื้นที่รอพัฒนา 497 ไร่ กำลังเป็นที่จับจ้องของนักลงทุนไทยและต่างประเทศ ล่าสุด ร.ฟ.ท.นำผลการศึกษาที่ศึกษาไว้เมื่อปี 2552 มาปัดฝุ่นใหม่ โดยมี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และอีอีซี
 • Thumbnail

  ว่าด้วยเรื่องตั๋วบีอี 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-09-11)

  ตั๋วบี/อี หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) นั่นเอง การลงทุนในตั๋วบี/อี ซึ่งเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นและมักจะไม่มีการจัดอันดับเครดิต ให้อัตราผลตอบแทนที่จูงใจในระดับที่สูง ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปี ซึ่งนับว่าจูงใจกว่าตั๋วบี/อีที่มีการจัดอันดับเครดิตที่ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 2% เท่านั้น จึงนับเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ดีทางเลือกหนึ่ง และยิ่งเทียบกับการฝากเงินในธนาคารแล้ว การลงทุนในตั๋วบี/อีนั้นให้อัตราผลตอบแทนที่น่าจูงใจอย่างมากเลยทีเดียว
 • Thumbnail

  หัวหน้าสำนักวิจัยมองผลโพลพระปกเกล้า 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-09-10)

  หัวหน้าสำนักวิจัยที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการทำโพลสำรวจความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ให้ความคิดเห็นและทรรศนะเกี่ยวกับการนำเสนอผลสำรวจความเห็นของประชาชนต่อความเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ที่จัดทำโดยสถาบันพระปกเกล้า
 •