การนำโทษปรับทางปกครองมาใช้กับกฎหมายภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน

Citation
ทวีสรรพ์ พัดทอง (2014). การนำโทษปรับทางปกครองมาใช้กับกฎหมายภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3332.
View online Resources
Collections