การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการศึกษาฟื้นฟูชายหาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมชุมชนและการท่องเที่ยวหาดหน้าทอน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Citation
กิตติศักดิ์ วิชัยดิษฐ์ (2007). การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการศึกษาฟื้นฟูชายหาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมชุมชนและการท่องเที่ยวหาดหน้าทอน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2038.
View online Resources
Collections