การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศึกษากรณี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน)

Citation
ไกรสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์ (2013). การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศึกษากรณี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน). Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3305.
View online Resources
Collections