แนวทางการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE

Citation
จิรพร จันลา (2013). แนวทางการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/593.
View online Resources
Collections