ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนาไทย : กรณีชาวนาสามหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน

Citation
บัวพันธ์ พรรคทิง (1990). ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนาไทย : กรณีชาวนาสามหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2135.
View online Resources
Collections