การพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มความจุของทางวิ่งด้วยการปรับลำดับการลงจอด : กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิ

Citation
ณัฎฐาวุฑฒิ์ จิรธัมมวัฒน์ (2020). การพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มความจุของทางวิ่งด้วยการปรับลำดับการลงจอด : กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิ. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5534.
View online Resources
Collections