การสำรวจฐานคะแนนนิยมเพื่อปฏิบัติการทางการเมืองตามแนวคิดสามเขตยุทธศาสตร์ของแผนการรณรงค์เลือกตั้ง : กรณีวิจัยปฏิบัติการ ณ เขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครราชสีมา เมื่อครั้งเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน 2535

Citation
วัลลภ พ่วงเอี่ยม (1993). การสำรวจฐานคะแนนนิยมเพื่อปฏิบัติการทางการเมืองตามแนวคิดสามเขตยุทธศาสตร์ของแผนการรณรงค์เลือกตั้ง : กรณีวิจัยปฏิบัติการ ณ เขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครราชสีมา เมื่อครั้งเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน 2535. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1795.
View online Resources
Collections